Gemeente wijzigt voorrangsituatie fietsers kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat Leek

Leek –  Om de veiligheid van de verkeersdeelnemers te verbeteren wijzigt de gemeente Westerkwartier de voorrangsituatie van fietsers op de kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat in Leek. De gemeente voert de wijziging door met het aanbrengen van bebording en markering.

De aanpassingen zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Om de verkeersdeelnemers te attenderen op de gewijzigde voorrangsituatie, plaatst de gemeente tijdelijk extra borden rond de betreffende kruising.

Veiligheid
Bij de uitvoering van de verbeteringsmaatregelen voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Leek/Tolbert, in de periode 2016-2018, is de voorrang voor fietsers op de kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat in Leek aangepast. In navolging van het zebrapad, dat naast de oversteek voor fietsers ligt, heeft zowel de voetganger als de fietser voorrang. Dit was in die tijd een algemeen uitgangspunt van de voormalige gemeente Leek. Sinds de aanpassing is doorgevoerd, vinden er geregeld ongevallen met fietsers plaats op genoemde kruising. Uit reacties is gebleken, dat zowel omwonenden als verkeersdeelnemers de oversteek op genoemde kruising als onoverzichtelijk beschouwen. Reden voor de gemeente Westerkwartier om, in overleg met de politie, deze kruising aan te passen voor de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers en inwoners.

Wethouder Infrastructuur en Verkeer Geertje Dijkstra-Jacobi: “Veiligheid van onze inwoners in het verkeer oftewel alle verkeersdeelnemers staat voorop. De situatie op de kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat wordt daarom zo spoedig mogelijk aangepast. Met deze aanpassing komen we tegemoet aan de wensen van de fietsers, andere verkeersdeelnemers, omwonenden en inwoners.”

Meerdere ongevallen
Bij de fietsoversteek nabij het centrum van Leek zijn al meerdere ongevallen gebeurd. Onder andere op 31 oktober 2019 werd daar een fietser aangereden door een voorrangsfout. En in september en oktober vorig jaar ging het mis op deze kruising. In het begin van dit jaar werd er ook een fietser aangereden bij de fietsersoversteek aan de Tolberterstraat.

   .
Back to top button