Midwolde helpt de bijen in d’Olle Tuun

Midwolde – Zaterdag 20 maart wordt d’Olle Tuun in Midwolde officieel geopend door het onthullen van een bord. Het was de bedoeling er een feestelijke opening van te maken maar door de bekende maatregelen gebeurt dit nu in kleine kring. Ze hopen in september alsnog een feestelijke bijeenkomst te houden.

Op 15 oktober 2020 is gestart met de bij-vriendelijke inrichting van d’Olle Tuun in Midwolde. Dit is nu afgerond, de eerste krokussen en sneeuwklokjes bloeien inmiddels.

Wilde bijen en honingbijen
In d’Olle Tuun vinden wilde bijen en honingbijen van het vroege voorjaar tot het late najaar stuifmeel en nectar. Om dat te bereiken is er een stuk afgeplagd en ingezaaid met een inheems kruidenmengsel. Ook zijn er verschillende fruitbomen, bessenstruiken en struweel gepland. Dit alles voor voedselvoorziening van de bijen. Voor nestelgelegenheid wordt gezorgd middels een bijenhotel en een hoop leemhoudend zand.

Wilde bijen zijn voor mens en milieu heel nuttig. Ze bestuiven bloemen, fruitbomen, bessenstruiken en allerlei andere gewassen. In ons landschap zijn stuifmeel, nectar en nestelgelegenheid voor deze bijen schaars geworden. Het is daarom belangrijk om bijen te helpen.

Twee jaar geleden eerste plannen
Twee jaar geleden waren er al de eerste plannen voor de herinrichting van de “d’ Olle Tuun”. Op verschillende avonden van de Dorpsvereniging is gesproken over mogelijkheden en plannen om er een bij-vriendelijke tuin van te maken en de biodiversiteit te vergroten. De inrichting van d’Olle Tuun is een breed gedragen initiatief. Veel partijen zijn bij de ontwikkeling betrokken, zoals Collectief Groningen West, de Stichting Dijk-Weering Fonds, Rabobank Noordenveld West Groningen, Dorpsvereniging Midwolde en de werkgroep DuurZSaam Actief Midwolde. Medewerkers van De Zijlen en Landschapsbeheer Groningen verzorgen de aanleg en onderhoud.

Het is mooi om te zien dat door dit initiatief steeds meer inwoners aandacht hebben voor bijen en vlinders in hun tuinen. Zo ontstaat geleidelijk een bijensnelweg door Midwolde, waarvan d’Olle Tuun het mooie middelpunt kan worden.

Wilt u ook iets doen voor de wilde bij? Installeer de app ‘Bij er Bij’ op uw mobiele telefoon en ga aan de slag!

   
Back to top button