Twintig jaar Commissie Gemeentelijke Monumenten Leek

LEEK – Op 1 december 1993 werd de Commissie Gemeentelijke Monumenten Leek (CGML) geïnstalleerd door het college van burgemeester en wethouders, om te adviseren over het gemeentelijke monumentenbeleid. De Commissie vervult deze taak alweer twintig jaar.

Vanaf het begin is de CGML samengesteld uit vrijwilligers die de verschillende dorpen in de gemeente Leek en de Historische Kring gemeente Leek en omstreken vertegenwoordigen.

Als primaire taak kreeg de commissie de opdracht advies uit te brengen over plaatsing van panden op de gemeentelijke monumentenlijst. Er werd een overzicht gemaakt van wat er aan waardevolle panden, objecten en ornamenten was in de gemeente Leek. Van de beschreven panden werden bouwtechnische gegevens en fotomateriaal verzameld.

 

Vanaf de start heeft de commissie, naast voorbereiding van de totale gemeentelijke monumentenlijst, een stroom ad hoc adviezen uitgebracht over individuele objecten. Ook vervult de CGML een rol ten aanzien van de beoordeling van subsidies met betrekking tot subsidieaanvragen. Deze subsidies zijn gericht op herstel of instandhouding van de monumentale waarde. Ook wordt er geadviseerd over diverse gemeentelijke plannen die raakvlakken hebben met het monumentenbeleid, zoals het Centrumplan Leek-Nietap.

 

De commissie heeft meerdere rapporten geschreven, onder meer over het Holmerpad, de sluis en sluisresten op Diepswal en de historische kernen van de dorpen Enumatil en Tolbert. Op voordracht van de CGML zijn de genoemde dorpskernen aangewezen als beschermde dorpsgezichten. Ook gebouwen die niet worden aangemerkt als monument kunnen hieronder vallen. De ruimtelijke structuur en de onderlinge samenhang van de gebouwen bepalen het historische karakter van een dorp.

 

Binnenkort heeft de CGML ook een eigen website: www.gemeentelijkemonumentenleek.nl

Back to top button