Kerkenvisie voor de gemeente Westerkwartier

 Westerkwartier – De gemeente Westerkwartier is bezig met het opstellen van een visie voor religieus erfgoed, ook wel “kerkenvisie” genoemd. De gemeente zoekt hiervoor actief de samenwerking met de eigenaren van alle (voormalige) gebedshuizen van alle godsdiensten.

Wethouder Westra: “Rijdend door de gemeente zien we steeds vaker dat kerken en gebedshuizen een andere bestemming krijgen. Vaak een recreatieve, woon- of combinatie woon/werk bestemming. Soms zelfs een nieuwe geloofsgemeenschap die zich vestigt in het Westerkwartier. De kerkenvisie geeft ons een beeld van de omvang van het religieus erfgoed, maar belangrijker nog of dit erfgoed naar de toekomst toe bewaard kan blijven.”

Landelijk initiatief
De kerkenvisie is onderdeel van een landelijk programma genaamd Toekomst Religieus Erfgoed van de Rijksdienst voor het Religieus Erfgoed. Dit programma heeft als doel het vinden van een duurzaam toekomstperspectief voor het religieus erfgoed in Nederland. Ondanks de naam van het project beperkt deze zich niet alleen tot christelijk religieus erfgoed. Het omvat alle (voormalig) gebedshuizen van elke godsdienst.

Oproep eigenaren
De gemeente vindt het belangrijk om het project op een laagdrempelige manier op te zetten en in samenwerking met verschillende partijen. De eigenaren van het erfgoed worden daarbij als belangrijkste partij gezien. Westra: ”Ik roep eigenaren van (voormalige) gebedshuizen dan ook op om een bijdrage te leveren aan deze visie.”

Contact
Eigenaren en andere belanghebbenden kunnen met de gemeente contact opnemen. Vera Mijnheer is het aanspreekpunt voor dit project en bereikbaar via emailadres [email protected] of telefonisch via 14 0594.

Meer informatie
Als u meer wilt weten over het project Toekomst Religieus Erfgoed of over de landelijke kerkenvisies dan kunt u kijken op: www.toekomstreligieuserfgoed.nl. Voor updates rondom de kerkenvisie van het Westerkwartier kunt u kijken op: www.westerkwartier.nl/kerkenvisie.

Back to top button