Roosdom Tijhuis gaat bouwen in Oostindie

LEEK – In 2008 hebben de gemeente Leek, Rotij Grondontwikkeling Oost BV en Timmerhuis Projecten BV een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een aantal woningbouwlocaties in de gemeente Leek. Mede onder invloed van de economische omstandigheden en de gewijzigde situatie op de woningmarkt is de samenwerkingsovereenkomst onlangs aangepast.

De partijen hebben hierbij in hoofdlijnen de volgende afspraken gemaakt:

  • Rotij neemt 13 bouwkavels in twee rijen af in het plan Oostindie in Leek. Op deze kavels, gelegen aan de zuidzijde van de Dobbe, worden vrije sector huurwoningen gerealiseerd. De planontwikkeling voor deze locatie is inmiddels gestart. Naar verwachting start de bouw in het voorjaar van 2014;
  • Rotij neemt 10 bouwkavels voor twee onder een kapwoningen af aan het Bleekveld in Oostwold. Nieuw is dat de betreffende bouwkavels desgewenst ook in erfpacht worden uitgegeven, zodat de koopwoningen voor meer gegadigden bereikbaar worden. Een in erfpacht uitgegeven bouwkavel kan later eventueel alsnog worden gekocht.

Met de gewijzigde afspraken wordt door partijen goed ingespeeld op de mogelijkheden in de aantrekkende woningmarkt om te komen tot prachtige bouwontwikkelingen in Oostwold en Oostindie.

Back to top button