Onderzoek: Criminaliteit in Nederland, hoe scoort gemeente Westerwartier?

Landelijk – In Nederland zijn er in 2020 ruim 800.00 misdrijven gepleegd. Hoe scoort gemeente Westerkwartier? Recent zijn de gegevens over 2020 verstrekt door het CBS en de politie en heeft beursgids.com een onderzoek opgesteld.

Hoe veilig is jouw gemeente? Welke misdrijven worden er veel in jouw gemeente gepleegd? In het onderzoek is gekeken naar de cijfers van alle gemeenten en zijn alle bijzonderheden in kaart gebracht. Ale data is uitgesplitst per gemeente in Nederland. Ook is de data gepresenteerd per 1.000 inwoners om de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in kaart te brengen.

Cijfers gemeente Westerkwartier
Het aantal criminele incidenten in gemeente Westerkwartier in 2020 staat op 1.505 keer. Dit was in 2019 nog 1.325 keer. Gemeente Westerkwartier staat hiermee op de 3de plek in de provincie Groningen. Hiervoor staana Groningen met 12.450 en Midden-Groningen met 2.060. In 2019 was het aantal misdrijven per 1.000 inwoners nog 21. Dit is in 2020 opgelopen naar 23,7.

Opvallend in Nederland

  1. De gemeenten met de grootste procentuele daling van het aantal misdrijven komen voornamelijk uit Friesland.
  2. In de top 10 gemeenten met het laagste aantal misdrijven per 1.000 inwoners zijn er 8 gemeenten uit Overijssel vertegenwoordigd.
  3. Het aantal geregistreerde misdrijven is sinds 2010 gedaald van 1.200.825 naar 808.030 in 2020. Dat is een daling van 32,7%.
  4. De meest voorkomende criminaliteit in Nederland is Diefstal en inbraak. Dit is sinds 2010 gedaald met 50,7%.
  5. Computervredebreuk is het meest gestegen misdrijf. Dit is sinds 2010 gestegen met 939%. Opmerkelijk is dat het in 2019 circa 5.000 keer bedroeg en in 2020 ruim 11.000 keer is geregistreerd.
Back to top button