Gemeente Westerkwartier zet in op het versterken van haar musea

Westerkwartier – De gemeente Westerkwartier zet de komende drie jaar jaarlijks € 80.000 in om de musea in de gemeente te versterken. De gemeente vindt de musea erg belangrijk, omdat deze de geschiedenis vertellen en een deel van de cultuur presenteren van het Westerkwartier. Ook spelen de musea een belangrijke rol in het aanbod van recreatie en toerisme in de gemeente.

Versterken musea
Er zijn maar liefst 16 musea in het Westerkwartier. Elk museum is op zijn manier uniek en heeft zijn eigen ambities en doelstellingen. Elk museum loopt daarbij tegen vraagstukken aan. De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren waarmee de behoefte per museum in kaart is gebracht. Deze behoeften zijn gebundeld en verwerkt tot onderstaande vier thema’s. Het programma wordt gedragen door de musea en de komende jaren werken de gemeente en de musea gezamenlijk aan de uitvoering hiervan.

1. Meer bezoekers
De musea in het Westerkwartier ontvangen met elkaar een redelijk aantal bezoekers. Toch willen veel musea graag meer bezoekers. Op deze manier kunnen zij met trots de collectie aan een groter publiek tonen. Het is ook een manier om meer inkomsten te krijgen. De gemeente en musea zetten daarom in op vindbaarheid en presentatie en doen dit onder meer door betere marketing en aantrekkelijkere websites.

2. Meer kennis
Naast een aantal betaalde krachten zijn er vaak veel vrijwilligers betrokken bij de musea. Allen zetten zich met veel energie en passie in voor het museum en de collectie. Om hun kennis te vergroten, worden in de komende jaren cursussen georganiseerd op verschillende gebieden zoals onder andere ICT, collectiebeheer en marketing. Ook kunnen de musea hun kennis delen met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. Het doel is het aantal onderwijsprogramma’s verder uit te breiden.

3. Interne bedrijfsvoering
Vooral bij de kleine musea is niet altijd genoeg aandacht voor de interne bedrijfsvoering. Is er een rechtsvorm gekozen? Wie is eigenaar van de collectie nu en in de toekomst? Kan het museum blijven bestaan als de eigenaar zijn collectie terug wil? Wat is de doelstelling van het museum? Antwoorden op deze vragen vormen de basis van een gezond museum. De komende jaren wordt ondersteuning geboden bij het maken van een beleids- en of collectieplan.

4. Bescherming, registratie en presentatie collectie
De musea in het Westerkwartier hebben een cultuurhistorische collectie die ze graag aan bezoekers tonen. Daarnaast willen de musea deze collectie ook voor later goed conserveren en zorgen voor een aantrekkelijke presentatie. Met professionele begeleiding vergroot de kennis op dit gebied. Ook biedt de gemeente hulp bij de aanschaf van een collectie registratiesysteem.

Uiteindelijk is het doel dat er in de gemeente 16 gezonde musea zijn, die allemaal hun eigen karakteristieke verhaal nog jarenlang naar buiten kunnen brengen.

Back to top button