Proef met collectief landschapsbeheer in het Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Levend Landschap is het eerste project van de gebiedscoöperatie Westerkwartier. Het proefproject wil een begin te maken met het herstel van de houtsingelstructuur in de streek.

Minder regels, minder rompslomp en minder ergernis. Dat belooft projectleider Gert-Jan Stoeten de belangstellenden in De Rotonde in Niekerk. En misschien ook wel hogere vergoedingen, maar daarover kan hij nog geen zekerheid geven. Levend Landschap is immers een proefproject, bedoeld om aan te tonen dat het failliet van het huidige gesubsidieerde landschapsbeheer niet het einde hoeft te betekenen van de houtsingelstructuur van het Westerkwartier. Het kan namelijk beter en goedkoper, betoogt Stoeten, door samen te werken met alle betrokkenen in het gebied, niet in de laatste plaats met de eigenaren van de houtsingels.

Vandaar dat alle bewoners van het proefgebied tussen Grootegast, Oosterzand en Oldekerk op woensdag 18 december zijn uitgenodigd voor de eerste ´gebiedsbijeenkomst´ van het project. Zo´n 45 aanwezigen luisteren met belangstelling naar een uitleg van de nieuwe aanpak. Die berust op een collectief plan voor alle houtsingels die in beheer worden genomen, met inbegrip van het onderhoud en het herstel. En, ook mooi, eigenaren die bij de uitvoering de handen uit de mouwen willen steken kunnen een graantje meepikken. Natuurbeheer moet bijdragen aan meer bedrijvigheid en inkomsten voor de bewoners, aldus een van de doelen van Levend Landschap.

Ter voorbereiding van het gebiedsplan gaan medewerkers van Landschapsbeheer Groningen en studenten van Van Hall-Larenstein in januari de hout- en elzensingels inventariseren op hun landschappelijke en ecologische waarden. Op een landkaart kunnen de eigenaren van een singel aangeven of ze aan deze inventarisatie mee willen doen. Geheel vrijblijvend, benadrukt Gert-Jan Stoeten. De belangstelling blijkt ruim aanwezig. De heer Rozema, hobbyboer te Sebaldeburen, steunt het project van harte: ´Ik vind zo´n collectieve benadering heel goed. Mijn houtsingel is aan onderhoud toe en ik ben wel nieuwsgierig naar wat deskundigen er over te zeggen hebben.´

Aan het eind van de avond stelt een tevreden Stoeten vast dat her en der op de kaart houtsingels zijn gemarkeerd voor inventarisatie: ´Ik schat dat we nu al zo´n 15 tot 20 kilometer aan singels binnen hebben. Daar komt, verwacht ik, nog wel wat bij van mensen die vanavond niet konden komen. Als we na de inventarisatie vanaf maart 15 kilometer in collectief beheer krijgen, ben ik dik tevreden.´

Back to top button