VVD Westerkwartier pleit voor nullijn voor de OZB

Westerkwartier – De VVD Westerkwartier heeft op 4 oktober haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022, tijdens een drukbezochte ALV, vastgesteld.

Centraal in het verkiezingsprogramma staat de ambitie voor een gemeente die bereikbaar en dienstbaar is voor haar inwoners, boeren en ondernemers en tegelijkertijd de rekening niet onnodig aan haar inwoners en ondernemers presenteert. De VVD wil ‘meer voor hetzelfde’. Deze slogan draagt goed uit waar de VVD voor staat.

Belang van de inwoners
Er liggen uitdagingen op het gebied van onder andere woningbouw, energietransitie en (jeugd)zorg. En daarnaast is een veilige en leefbare woonomgeving voor iedere inwoner van belang. Het aanpakken van deze vraagstukken vraagt realistisch beleid,  gezamenlijk met de inwoners,  zodat de kosten beheersbaar blijven. De afgelopen periode is de lastendruk voor de inwoners en ondernemers in de gemeente Westerkwartier hard gestegen tot ruim boven het landelijk gemiddelde. Dit is in de ogen van de VVD onwenselijk en onnodig.

In november wordt de begroting voor 2022 besproken. Net als bij de behandeling van de Perspectief Nota in juni zal de VVD opnieuw voor de nullijn van de OZB pleitten.

Back to top button