College biedt inwoners perspectief met sluitende en ambitieuze begroting 2022

Leek – Het college van de gemeente Westerkwartier presenteert met trots een sluitende en ambitieuze begroting 2022. Net als in de voorgaande jaren wil het college haar inwoners perspectief blijven bieden.

Juist in deze onzekere tijden en na anderhalf jaar corona, verdienen de inwoners steun en vertrouwen van de gemeente. Daarom stelt het college de raad voor de eerder berekende OZB-verhoging van 5% niet door te voeren in 2022.

Ambitieus en behoedzaam
Met de begroting voor 2022 investeert het college opnieuw extra in openbare ruimte, wegen, fiets- en wandelpaden, bruggen, woon- en sportvoorzieningen, voorzieningen zoals de potjeswijzer, het kindpakket en schuldhulpverlening, duurzaamheid, recreatie en toerisme en cultuur. Investeringen die op termijn oplopen tot zo’n 7 miljoen euro en die bijdragen aan het mooier maken van de  gemeente en haar 41 bloeiende dorpen. Naast het doen van investeringen is het college ook behoedzaam. Het wil de gemeente goed voorbereiden op de tijd die komt. Om die reden wil het college ook de Algemene Bedrijfsreserve weer (vervroegd) aanvullen in 2022. Hiermee krijgt de gemeente in de toekomst weer iets meer vet op de ribben.

Nette overdracht
Het huidige college zit drie jaar aan het roer van de gemeente Westerkwartier. In het voorjaar van 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en treedt een volgend college aan. Het huidige college wil het bestuurlijk stokje op een zorgvuldige manier overdragen en daarbij ook haar ambities. Het was de afgelopen drie jaar vooral besturen en financieel rekenen in onzekere tijden. Ook de coronapandemie heeft de afgelopen anderhalf jaar de nodige impact gehad op de hele gemeente.

Trots op Westerkwartier
Ondanks deze omstandigheden heeft het college de voormalige gemeenten en de gemeenschappelijke regeling Novatec samengevlochten tot een mooie gemeente Westerkwartier. Hiermee is een stevig fundament gelegd voor de toekomst. Een gemeente om samen met de inwoners trots op te zijn.

In de begroting besteedt het college ook nadrukkelijk aandacht aan het goed opvangen en bewaken van de coronagevolgen voor de inwoners. Met een sluitende en ambitieuze begroting 2022 draagt het college de uitvoering hiervan met vertrouwen over aan de bestuurders die aantreden na maart volgend jaar.

Wethouder Financiën Pieter van der Zwan: “We hebben een evenwichtige begroting voor 2022, die aan de ene kant recht doet aan de ontwikkeling die de gemeente doormaakt en de ambities die daarmee gepaard gaan. En aan de andere kant behoedzaam is met alle onzekerheden die nog op ons pad komen. Met deze koers willen we betrouwbaar zijn en blijven voor onze inwoners. We willen onze ambities voor 2022 samen met de inwoners waar maken. Ik heb het vertrouwen dat we daar samen ons best voor doen.”

Behandeling begroting
Woensdag 27 oktober is de behandeling van de begroting 2022 in het raadsoverleg. Dan is er ook ruimte voor belanghebbenden om in te spreken. Woensdag 10 november is de behandeling in de gemeenteraad. De  begroting is te vinden op www.westerkwartier.nl/begroting2022

Back to top button