Feestelijke fietstocht door de natuur van het Zuidelijk Westerkwartier op zaterdag 30 oktober

27 kilometer lang met een verhaal over water en natuur

Westerkwartier/Regio – Op zaterdag 30 oktober organiseert Prolander namens de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest een feestelijke fietstocht van 27 kilometer.

De eerste vier projecten in het Zuidelijk Westerkwartier zijn klaar en worden formeel opgeleverd en overgedragen aan het waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en de gemeente Westerkwartier. Fiets mee langs de vier projecten waarin samenwerkingspartners het verhaal vertellen over water en natuur.

Het programma
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur bent u welkom om de locaties te bezoeken. De bestuurders zijn aanwezig op de hieronder aangegeven tijdstippen voor de overdrachtshandeling. Ook dan bent u welkom. Houd er rekening mee dat er geen parkeerplaatsen zijn. Kom op de fiets.

• 10.00 – 10.40 locatie 1 Lettelberterdijk 1G bij Lettelbert, gedurende de dag mini-excursies en catering.
• 10.55 – 11.15 locatie 2 Hoendiep Zuidzijde ZZ nabij huisnummer 24 bij Enumatil.
• 11.30 – 11.50 locatie 3 NBW polders bij Geertsema Dorpsstraat 28 bij Enumatil.
• 12.10 – 14.45 locatie 4 Dijkweg bij Boerakker (bij nieuwe brug), gedurende de dag mini-excursies en catering.

De Projecten
Afgelopen jaren is in de vier projecten gewerkt aan natuurontwikkeling. Dit is gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden, kadeverbetering en maatregelen voor de verbetering van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Dit alles heeft geleid tot een uniek en toekomstbestendig gebied waarin bewoners prettig en veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Een succesvolle samenwerking tussen de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer, gemeente Westerkwartier en Prolander.

Back to top button