Zorgen en raadsvragen over ontwikkeling gaslocatie Sebaldeburen-Grootegast

Westerkwartier – Het lijkt erop dat de NAM de gaslocatie Sebaldeburen (naast de woonwijk Roblespark te Grootegast) opnieuw in productie wil brengen. D66 Westerkwartier heeft zorgen rond deze ontwikkeling en stelt hier vanavond, woensdag 1 december, in de gemeenteraad tijdens het vraagrecht vragen over.

Brief van de NAM
Inwoners van het Roblespark kregen onlangs een brief van de NAM over ‘onderhoudswerkzaamheden’ aan de gaslocatie die momenteel niet actief meer is. Doel is het schoonmaken van een van de gasputten en het weer op het transportnet aansluiten. Gedurende 4 weken lang zullen er 24/7 werkzaamheden plaatsvinden. Het lijkt logisch aan te nemen dat dit aansluiten bedoeld is om de winning weer te kunnen hervatten, hoewel dit niet in de brief vermeld staat.

Raadsvragen
D66 wil graag weten in hoeverre het college weet heeft van concrete plannen van de NAM om de gaswining op de locatie te hervatten, hoe het zit met rechten en vergunningen op het moment dat de locatie verkocht zou worden, of het college al actie onderneemt richting NAM en welke bescherming inwoners nu hebben tegen overlast en schade door dit onderhoud en hernieuwde gaswinning.

Back to top button