Ministerie EZK nodigt inwoners Westerkwartier uit voor informatieavond gasopslag Grijpskerk

Westerkwartier – Het ministerie van EZK nodigt de inwoners van onze gemeente uit voor een online informatiesessie over het instemmingsbesluit over de gasopslag in Grijpskerk, dit is op donderdag 16 december.

Het ministerie ontvangt graag zoveel mogelijk vragen vooraf via het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier voor de online informatiesessie en meer informatie kunt u vinden op de website van het RVO.

Opslag Grijpskerk
De bestaande gasopslag in Grijpskerk kan een belangrijke rol spelen in de volledige en definitieve sluiting van het Groningenveld. Het Groningenveld kan eerder sluiten als in de gasopslag Grijpskerk laagcalorisch gas wordt opgeslagen. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het vaststellingsbesluit voor het Groningenveld zijn steun uitgesproken voor deze inzet van gasopslag Grijpskerk, als dit veilig kan. De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) heeft kortgeleden een geactualiseerd opslagplan voor de gasopslag Grijpskerk ingediend bij EZK, die ziet op het kunnen opslaan van laagcalorisch gas.

De stukken voor het Groningenveld zijn te vinden bij het project Gaswinning Groningen.

Stand van zaken
Bij de behandeling van het verzoek op instemming volgt EZK de reguliere procedure zoals die is geregeld in de Mijnbouwwet. Het opslagplan is voor advies gestuurd naar achtereenvolgens TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). TNO en SodM hebben onder meer gelet op de veiligheid. Tcbb heeft vooral gekeken naar de beweging van de aardbodem en naar de schade die daardoor mogelijk kan ontstaan. De uitgebrachte adviezen heeft EZK meegenomen in het concept instemmingsbesluit. Het concept instemmingsbesluit is vervolgens voor advies gestuurd naar betrokken regionale overheden.

In het definitieve besluit worden de adviezen van regionale overheden meegenomen. Daarbij wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • het belang van planmatig gebruik van de ondergrond
  • de veiligheid van omwonenden (bodemdaling en bodemtrillingen)
  • de gevolgen voor natuur en milieu
Back to top button