VZ Westerkwartier geeft 6000 ondertekenaars van de petitie een stem in de gemeenteraad

Westerkwartier – Gemeente Westerkwartier regelt veel zaken voor haar inwoners. Hiervoor is geld nodig. Veruit het grootste bedrag krijgt de gemeente van het Rijk. Daarnaast zijn er nog inkomsten uit een aantal leges en gemeentelijke belastingen zoals de OZB, rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Westerkwartier heeft hoge afvalkosten
In 2019 was het vastrecht afvalkosten 122 euro. In 2020 is dit gestegen naar 164. In 2019 had de gemeente nog berekend dat het de daaropvolgende jaren bij maximaal 161 euro zou blijven. In 2020 werd er tegelijkertijd ook een hogere kiloprijs voor restafval ingevoerd. Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat Westerkwartier behoort tot de gemeentes met de hoogste afvalkosten van Nederland.

In 2022 toch weer een verdere stijging van de afvalkosten?
Tijdens een deze week gehouden raadsoverleg werd er door de politieke partijen gesproken over de nieuwe gemeentelijke belastingtarieven voor 2022. Met name het plan om in 2022 het afval vastrecht verder te verhogen naar 179 euro leidde tot een stevig debat.

Petitie: “Verlaag het vuilnis vastrecht in Westerkwartier”
Het VZ Westerkwartier raadslid Johan de Vries verwees hierbij naar de ,vorig jaar met 6000 handtekeningen ingediende, petitie opgesteld door een inwoonster uit Tolbert. Ook vroeg hij zich af waarom de kosten moeten stijgen nu we in 2022 overgaan naar de nieuwe afvalverwerker Omrin . Deze is immers veel goedkoper dan de huidige verwerker? Volgens Johan de Vries zou deze kostenbesparing dan ook genoeg moeten zijn om een stijging te voorkomen.

Hij verwees verder naar de schriftelijke vragen die VZ aan het college heeft gesteld, die te lezen is op de website van de Gemeente Westerkwartier.

Verschil van inzicht: VZ Westerkwartier tegenover het CDA en Sterk Westerkwartier
Alle partijen behalve VZ zijn al akkoord met deze extra verhoging van 15 euro. Met name het CDA en de andere lokale partij Sterk Westerkwartier vonden het vreemd dat VZ dit nu wilde bespreken. Volgens beide partijen was deze stijging al geregeld toen de begroting 2022 in november was aangenomen.

Reactie raadslid Johan de Vries
In gesprek met het VZ raadslid legde hij uit, dat het CDA en Sterk hierin geen gelijk hebben. Volgens Johan de Vries staat er in de begroting 2022 duidelijk dat de tarieven tijdens een aparte vergadering in december besproken en vastgelegd moeten worden. Johan: “Dit moment was dus afgelopen woensdagavond. VZ denkt dat de stijging niet nodig is. Bovendien wilden we dit moment aangrijpen om eens na te denken of het huidige afvalsysteem nog wel zo succesvol is als het een paar jaar geleden was. VZ wil namelijk zorgen dat het Westerkwartier voor alle inwoners ook een betaalbare gemeente blijft”.

Hoe verder ?
Op 15 december staat dit onderwerp weer op de agenda en wel voor de dan geplande raadsvergadering. Omdat de antwoorden op zijn vragen nog binnen moeten komen wilde de Vries daar eerst op wachten om dan met de VZ fractie te overleggen wat te doen.

Back to top button