Gemeente Westerkwartier in advies aan minister: ‘Ombouw gasopslag Grijpskerk moet veilig en alle schadeafhandeling via het IMG’

Westerkwartier/Provincie – Het ombouwen van de ondergrondse gasopslag Grijpskerk kan volgens NAM en SodM veilig. De provincie Groningen, gemeente Westerkwartier en Waterschap Noorderzijlvest willen dat die veiligheid door NAM en SodM gegarandeerd wordt.

Ook moet alle schadeafhandeling via het IMG lopen. Dat schrijven de provincie Groningen, de gemeente Westerkwartier en waterschap Noorderzijlvest in hun advies aan demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat (EZK), die een besluit moet nemen over de ombouw.

De Groningse overheden hebben kennisgenomen van het advies van SodM dat ombouw niets zou veranderen aan de bestaande risico’s op aardbevingen, de te verwachten bodemdaling, schade en andere verwachtingen wat betreft het risicoprofiel en de veiligheid van inwoners.

Eén schadeloket
Schade aan gebouwen van omwonenden kan ontstaan door activiteiten vanuit de opslag zelf en gaswinning uit het Groningenveld of uit omliggende kleine gasvelden. Een eigenaar kan bij schade echter niet vaststellen door welke activiteit de schade is ontstaan.

Op dit moment is het zo dat het IMG schade door gaswinning uit het Groningenveld beoordeelt en de Commissie Mijnbouwschade (CM) overige schade, waarbij de manier van beoordelen en de rechtsbescherming anders zijn. Groningse overheden pleiten, net als het SodM, in hun advies voor één instantie, het IMG, die de schade volgens één procedure beoordeelt. Dit om inwoners eenduidigheid en gelijkheid te bieden.

Risico op aardbeving en monitoring
De Groningse overheden adviseren de minister om nog eens zeer kritisch te kijken naar de dichtheid van het monitoringsnetwerk voor aardbevingen, zodat mogelijk beter bepaald kan worden welke beving door welk gasveld wordt veroorzaakt.

Verder ondersteunen de Groningse overheden het advies van het SodM dat de minister NAM een verplichting oplegt om spoedig tot een specifiek seismisch risicobeheersplan voor Grijpskerk te komen. Ook adviseren zij om injectie en productie van de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk inzichtelijk te maken, omdat de productievolumes van Grijpskerk, Norg en het Groningenveld samenhangen en bepalend zijn voor de definitieve sluiting van het Groningenveld.

Bodemdaling
Om bodemdaling door gaswinning (in het grensgebied van de provincies Groningen en Fryslân) toch zoveel mogelijk te beperken, adviseren de overheden bij sluiting van de ondergrondse gasopslag Grijpskerk het veld op maximale reservoirdruk achter te laten.

Maatschappelijke effecten
De mogelijk nieuwe inzet van de gasopslag leidt tot vragen en zorgen over de toekomst van de unieke leefomgeving van de inwoners in het Westerkwartier. De Groningse overheden adviseren de minister daarom om de gesprekken die reeds worden gevoerd in het kader van het omgevingstraject rondom de gasopslagen Grijpskerk en Norg voort te zetten en om tot een voortvarende invulling te komen.

Betrokken overheden
Dit persbericht is een gezamenlijk product van de provincie Groningen, de gemeente Westerkwartier en waterschap Noorderzijlvest. Het advies aan demissionair minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is opgesteld door deze drie overheden.

Back to top button