Gemeente Westerkwartier ondertekent de Gelijke Kansen Alliantie Agenda

Westerkwartier – Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) ondertekenden samen met wethouder Elly Pastoor (Wethouder Onderwijs, Jeugd, Toerisme en Economie) van gemeente Westerkwartier de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) Agenda. Hierin staat hoe de gemeente Westerkwartier de komende twee jaar gelijke kansen in het onderwijs in de gemeente gaat bevorderen.

Alle kinderen gelijke kansen
Een belangrijk thema binnen de Westerkwartierse agenda is Inclusief Onderwijs. Wethouder Pastoor: “Met de doorontwikkeling van inclusief onderwijs willen we alle kinderen, met en zonder beperking, de kans bieden om dichtbij zich te ontwikkelen tot gezonde en zelfstandige volwassenen met een kansrijke toekomst. Dit in het verlengde van Kickstart Westerkwartier”.

Kickstart Westerkwartier is een project gericht op het geven van een goede start aan kinderen. Kinderen op basisscholen in het Westerkwartier krijgen bijvoorbeeld lessen en workshops over gezondheid en cultuur.

Inclusief onderwijs bij brede school het Sterrenpad in Nuis
Concreet starten we hiermee in het dorp Nuis op de brede school. In deze brede school zijn een Jenaplanschool van Primenius, een gespecialiseerd kinderdagcentrum Maricja van de Zijlen en Kinderopvang de Speelster van Tamariki met een BSO, kinderopvang en peuteropvang met voorschoolse educatie (VVE) gevestigd. We willen ons inzetten om het Sterrenpad nog meer toegankelijk te maken voor alle kinderen met of zonder beperking. Dit in alle aspecten en dus met de nodige ondersteuning en zorg waar die nodig is voor optimale ontwikkeling van kinderen. Daarbij willen we de samenwerking in de brede school versterken, om alle kinderen ontwikkelkansen en passend onderwijs te geven.

Gelijke Kansen Alliantie Agenda
Gemeente Westerkwartier wil de kansengelijkheid bevorderen door  het opstellen en ondertekenen van een Gelijke Kansen Alliantie Agenda in samenwerking met het Sterrenpad in Nuis. In de agenda zijn concrete maatregelen of acties opgenomen die kansengelijkheid moeten bevorderen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen gemeente, scholen, opvang en maatschappelijke organisaties en de ondersteuning vanuit de Gelijke Kansen Alliantie.

Gelijke Kansen Alliantie
De Gelijke Kansen Alliantie is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs waarbij de verbinding tussen thuis, school en omgeving centraal staat. Op dit moment zijn er ruim vijftig gemeenten aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Dit aantal zal het komend jaar worden uitgebreid tot een maximum van honderd gemeenten.

U vindt de agenda’s van gemeente Westerkwartier en de andere gemeenten op de website van GKA: https://www.gelijke-kansen.nl/gemeenten.

Back to top button