Gemeente ontvangt 30 reacties over ‘Omgevingsvisie Westerkwartier’, visie nu klaar en naar gemeenteraad

Westerkwartier – Bijna anderhalf jaar werkte de gemeente Westerkwartier aan de nieuwe omgevingsvisie voor de gemeente. In deze periode sprak het college met allerlei partijen en inwoners over de waarden en de ambities voor de gemeente Westerkwartier waarmee rekening gehouden moet worden.

Het proces waarbij de samenleving intensief betrokken werd leidde uiteindelijk tot een ontwerp-omgevingsvisie dat 6 weken ter inzage lag tot medio december vorig jaar.

Reacties op omgevingsvisie
“We ontvingen 30 reacties van organisaties en inwoners”, vertelt wethouder Hielke Westra. “Ons college heeft alle reacties gelezen en beoordeelt of de reactie moet leiden tot een aanpassing van de omgevingsvisie. De reacties waren heel divers”, gaat de wethouder verder. “Tot ingrijpende  aanpassingen leidden de reacties niet. Toch is de omgevingsvisie door de reacties op verschillende plekken aangevuld, aangescherpt of verduidelijkt. Ik vind dat de omgevingsvisie door de reacties nog beter is geworden. Ons college is dan ook zeer tevreden met het eindresultaat en heeft besloten om de omgevingsvisie nu voor te leggen aan de gemeenteraad”, aldus de wethouder.

Gemeenteraad aan zet
“Ons college heeft ingestemd met de omgevingsvisie, het woord is nu aan de gemeenteraad”, zegt de wethouder. “Wij bieden de aangepaste omgevingsvisie aan samen met de nota van zienswijzen waarin alle reacties te vinden zijn en het antwoord van ons college op deze reacties”.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de omgevingsvisie op 16 februari aanstaande vaststelt in zijn raadsvergadering. Daar gaat op 2 februari nog een raadsoverleg aan vooraf. Als inwoners nog iets kwijt willen over de omgevingsvisie dan kunnen zij tijdens het raadsoverleg of tijdens de raadsvergadering nog inspreken. Zij kunnen de griffier van de gemeente Westerkwartier benaderen om daarvoor een afspraak te maken.

Back to top button