CDA Westerkwartier is nog niet klaar met de ‘Regiovisie Jeugdhulp Groningen’

Westerkwartier – ‘We nemen de Regiovisie voor kennisgeving aan’ zegt Geertje Veenstra, fractievoorzitter van CDA na de raadsvergadering afgelopen woensdag 26 januari. ‘Vaststellen kan nog niet aan de orde zijn’ Het college van B&W is van mening dat het een voldragen stuk is.

‘We kunnen deze Regiovisie niet vaststellen omdat een gemaakte afspraak niet nagekomen is. De uitgangspunten die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn meegegeven bij de start zijn niet ingevuld.

Deze afspraak gaat over samenwerking, niet alleen tussen gemeentes onderling, maar ook met de mensen die dagelijks te maken hebben met de werking van een visie. We spreken dan in de eerste plaats over jongeren en hun vertegenwoordigers.’ Zo sprak de fractie van het CDA Westerkwartier zich uit tijdens de raadsvergadering waarin het onderwerp Regiovisie Jeugdhulp Groningen aan de orde was. ‘Dit onderwerp zien wij niet lichtzinnig’ zo sprak fractievoorzitter Geertje Veenstra. ‘Het liefst hadden we een regiovisie vastgesteld.’  Daarbij is samenwerking cruciaal en dat is precies het punt waaraan het ontbreekt bij het opstellen van deze visie.

Ingewikkeld proces
Verantwoordelijkheid dragen begint in de eerste plaats bij het nakomen van gemaakte afspraken’. Veenstra komt na een grondige analyse met marktpartijen tot deze conclusie. Hiervoor is geluisterd naar jeugdhulpaanbieders en clientvertegenwoordigers. Het opstellen van een regiovisie is een ingewikkeld proces met vele partijen. Dit aan de voorkant erkennen en vervolgens niet zo uitvoeren is niet onze manier van werken. In dit traject is 80% meer dan goed uitgevoerd. Echter die laatste 20% is ook noodzakelijk.

Stevige verbeterslagen
‘Het college heeft goede stappen gezet in de wijze waarop zij het onderwerp jeugd en hun zorg benaderen. Er zijn stevige verbeterslagen gemaakt in de beleidsontwikkeling in het zorglandschap. We maken fouten en leren daarvan.’ Het nu vaststellen van de Regiovisie draagt bij aan de afbreuk van het vertrouwen tussen partijen. Dit is de verkeerde richting. Daarom neem we het nu voor kennisgeving aan, zodat we in samenwerkingen een gedragen Regiovisie kunnen voorleggen. De verwachting van CDA Westerkwartier is dat met een samenwerking en daaruit voortvloeiende verbetering van de Regiovisie, deze in mei 2022 opnieuw kan worden aangeboden aan de gemeenteraad.

   .
Back to top button