Onderzoek wijst uit; 800 adressen in de gemeente Westerkwartier hebben te weinig bluswater in directe omgeving (Video)

Gemeente Westerkwartier informeert inwoners over risico’s

Westerkwartier – Burgemeester van der Tuuk: “Ik vind het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij kunnen verwachten van de brandweer. Daarnaast is het goed dat ze weten wat ze zelf kunnen doen om een brand te voorkomen of op tijd op te merken.”

Onderzoek heeft uitgewezen dat in de gemeente Westerkwartier zo’n 800 adressen zijn die te weinig bluswater in de directe omgeving hebben. Inwoners die op een plek wonen waar geen of beperkt bluswatervoorziening aanwezig is, of die voor blusvoertuigen van de brandweer niet bereikbaar is, ontvangen een brief van de gemeente. In deze brief legt de gemeente uit wat de gemeente en de brandweer doen om brand te kunnen blussen. Ook is in deze brief te lezen wat de inwoners zelf kunnen doen.

Wat doet de gemeente?
De gemeente controleert of brandkranen en waterputten goed bereikbaar zijn. Verder baggert de gemeente sloten en vijvers, zodat daar extra bluswater uit kan worden gehaald als dat nodig is. Inwoners die op een plek wonen die onbereikbaar is voor de brandweer, kunnen een afspraak maken met de gemeente. Samen met Veiligheidsregio Groningen kijken we of er mogelijkheden zijn om de plek beter bereikbaar te maken.

Wat doet de brandweer?
Bij de brandweer is bekend om welke woningen het gaat. Na een brandmelding komt de brandweer bij die woningen met twee bluswagens (in plaats van met één). Bij de meeste branden is één bluswagen voldoende. Bij brand is het redden van mensen- en dierenlevens de belangrijkste taak van de brandweer. Is iedereen veilig, dan wordt gekeken of een pand kan worden gered.

Wat kunnen de bewoners zelf doen?
De bewoners kunnen zelf rookmelders plaatsen. Vanaf 1 juli dit jaar is dat verplicht. Als een brand snel wordt ontdekt, kan de brandweer meer doen. Hoe eerder een brand wordt ontdekt en gemeld, hoe beter. Daarom zijn rookmelders zo belangrijk.

Bij de brief aan de bewoners wordt ook de folder “Zelfcheck Brandveilig Wonen’ meegezonden. Hierin staat meer informatie over wat de bewoners zelf kunnen doen en laten bij het uitbreken van een brand.

Op www.eerstehulpbenjij.nl/brand staan tips over het plaatsen van rookmelders.

Wat kunnen ondernemers zelf doen?
Op checklistbrand.nl staat meer informatie over hoe te handelen ter voorkoming van brand in bedrijven.

   .
Back to top button