Fors hoge waterstand in het Westerkwartier; bruggen onder water, sloten puilen uit en provinciale weg N388 tijdelijk afgesloten door schade aan wegdek

Water in het Leekster Hoofddiep heeft sinds 2006 nog nooit zo hoog gestaan als nu

Westerkwartier – Er is de laatste dagen veel neerslag gevallen. Dat leidt lokaal tot wateroverlast. In het gebied van Waterschap Noorderzijlvest is dit vooral het geval in de gemeente Westerkwartier.

Een bewoner aan het Boveneind in Leek liet via onze tiplijn weten dat sinds ze hier wonen in 2006, het water nog nooit zo hoog heeft gestaan als nu het geval is. In Tolbert moeten fietsers omfietsen omdat de brug over de vijver onder water staat. De sluis nabij de Roomsterweg staat erg ver open en hier is dan ook een flinke schuimlaag te zien door de grote hoeveelheid water wat er door stroomt.

Waterberging voor het eerst ingezet
Vanwege de hoge waterstand en overlopende vijvers en sloten heeft het Waterschap besloten om de waterberging De Dijken – Bakkerom in te gaan zetten. Dat zorgt voor een lokale verlaging van de waterstand met ongeveer 10 centimeter. Voor de totale boezem betekent de inzet van de berging een verlaging van ongeveer 4 centimeter. Dat doen ze sinds 15.00 uur maandagmiddag.

Het water uit de omgeving kan dan in dit gebied stromen. Het blijft hier maximaal een paar dagen om dan af te voeren naar zee. Het Waterschap kan morgenochtend overtollig water op zee spuien. Dat kan morgenavond opnieuw. Het Waterschap verwacht dat het peil in de boezem na dinsdag langzaam daalt naar normale waarden. Het is de eerste keer dat ze gebruik maken van waterbergingsgebied De Dijken – Bakkerom. Eind 2021 was deze klaar om in te zetten.

Provinciale weg N388 bij Bakkerom tot nader order afgesloten
De provinciale weg N388 is v.a. maandag 21 feb 15.30 tot nader order afgesloten tussen de aansluiting met de A7 bij Boerakker en de N980 bij Sebaldeburen. Door de vele regen en hoge waterpeil is er schade aan de tijdelijke weg bij Bakkerom. De tijdelijke weg bij Bakkerom, die is aangelegd voor werkzaamheden aan de brug en stuw, is beschadigd. Door de vele regen van de laatste dagen en het hoge waterpeil is de dijk waarop de tijdelijke weg ligt, verzadigd en beschadigd. De fundatie onder de weg is niet sterk genoeg. Het is nog niet duidelijk hoe lang de reparatiewerkzaamheden gaan duren.

Ook wateropvang in De Onlanden
In de kop van Drenthe is lokaal ook sprake van overtollig water. Dit water stroomt naar De Onlanden en wordt hier opgevangen. De Onlanden is al langer in gebruik als waterberging.

Wie doet wat bij wateroverlast?
Het waterschap zet zich in om te voldoen aan het vastgestelde peilbesluit waarmee we wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen. Om het waterpeil onder alle omstandigheden goed te kunnen sturen, is het belangrijk dat er voldoende ruimte voor water is. Daar dragen de waterbergingen aan bij.

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het grondwaterbeheer in de openbare ruimte (bebouwd gebied). Zij gaat ook over de afvoer van regen- en afvalwater via het riool. De gemeente is het eerste aanspreekpunt als hier wateroverlast ontstaat.

Foto’s: Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

 

Back to top button