Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Neem eerst contact op met de gemeente. Dit kan veel gemeentegeld besparen

Westerkwartier – Er zijn commerciële bureaus die aanbieden namens u bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Ze geven aan dat ze dit ‘gratis’ doen op basis van no cure no pay. Echt gratis is het niet. Als uw bezwaar wordt toegewezen, betalen we daar allemaal aan mee.

Zo heeft de gemeente in het afgelopen jaar ruim 80.000 euro aan kosten gemaakt om de bezwaren af te handelen. Deze kosten verrekent de gemeente het volgende jaar in de tarieven voor de OZB, omdat ze anders te kort komen. U en alle andere inwoners die belasting betalen, betalen op deze manier hieraan mee.

Voor de aanslag OZB betekent het vaak maar een klein verschil
Een praktijkvoorbeeld: u maakt bezwaar via zo’n bureau en u krijgt gelijk. Uw WOZ-waarde gaat 10.000 euro omlaag. Dat betekent dat uw aanslag circa 13,50 euro lager is. Het bureau krijgt dan een wettelijk geregelde onkostenvergoeding. Die kan oplopen tot ruim 800 euro.

Wilt u bezwaar maken?
Bel dan eerst met de gemeente via telefoonnummer 14 0594 of mail naar [email protected]. U kunt ook bezwaar maken via de QR-code op de aanslag. Dat is wel gratis.

Back to top button