Nieuwe zorgroute basisonderwijs en CJG Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Op dinsdag 14 januari vindt om 15.30 uur de officiële aftrap plaats van een nieuwe zorgroute in het basisonderwijs. Tijdens deze middag zal wethouder Plandsoen van Leek, namens de Westerkwartiergemeenten, samen met bovenschoolse bestuurders basisonderwijs aanwezig zijn om deze officieel in ontvangst te nemen. 

De zorgroute is een initiatief van de schoolbesturen Penta Primair, Westerwijs en Noorderbasis en het Centrum voor Jeugd en Gezin om de zorg voor kinderen in het Westerkwartier goed te regelen. De zorgroute van de gemeente Noordenveld waarmee al een aantal jaren gewerkt wordt, is als  uitgangspunt genomen. Door het volgen van een helder stappenplan bespreekt de leerkracht in een vroeg stadium met de ouders de zorgen over de ontwikkeling van hun kind die het onderwijs overstijgen . Op deze manier kan er vanuit de school en het CJG sneller passende ondersteuning of hulp geboden worden.

De nieuwe zorgroute sluit aan bij de ontwikkelingen in het onderwijs en de jeugdzorg: Passend Onderwijs en decentralisatie van de Jeugdzorg. Hierin wordt toegewerkt naar een situatie waarin zowel onderwijs als zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaatsvindt, dus laagdrempelig en dichtbij. In de Westerkwartier-gemeenten heeft deze ontwikkeling geleid tot een nauwe samenwerking tussen onderwijs en CJG. De zorgroute is hiervan een belangrijk resultaat. Voor de bijeenkomst op 14 januari worden alle intern begeleiders en bovenschoolse bestuurders van het onderwijs én medewerkers en leidinggevenden van de kernpartners van het CJG uitgenodigd. Bestuurders van gemeenten en onderwijs geven op dat moment het startsein voor de nieuwe zorgroute die vanaf dat moment op alle basisscholen in het Westerkwartier wordt ingevoerd.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Westerkwartier is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Marum, Leek en door de kernpartners: Bureau jeugdzorg, GGD, Jeugd-en jongerenwerk, MEE Groningen en Noordermaat .

Back to top button