Wethouder Plandsoen brengt werkbezoeken aan scholen

LEEK – Wethouder Ben Plandsoen bezoekt de komende weken een aantal scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Leek. De bezoeken worden zowel door de wethouder als door de schooldirecties altijd zeer gewaardeerd.

Deze werkbezoeken worden om de paar jaar herhaald en leveren veel informatie op over het onderwijs en het beleid van de schooldirecties. De gemeente kan hierop inspelen door zo goed mogelijke voorwaarden te creëren voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Dit kan zijn in de onderwijshuisvesting, maar ook in de ondersteunende zorg voor de jeugd, en het Passend Onderwijs.

Scholen en gemeente werken ook samen aan allerlei projecten, zoals het Technasium, de combinatiefuncties Sport en Cultuur, de bibliotheek op school en het praktisch verkeersexamen.

Daarnaast benut de wethouder de ingewonnen informatie wanneer hij de regio Westerkwartier en /of de provincie Groningen vertegenwoordigt in provinciale en landelijke platforms.

 

Voor de kerstvakantie is OBS De Beelen te Tolbert bezocht en afgelopen woensdag werd een werkbezoek aan de samenwerkingschool De Gavelander te Oostwold gebracht. Op vrijdag 10 januari 2014 om 9.00 uur bezoekt de wethouder De Nijeborg te Leek en praat dan met de directie over de ontwikkelingen binnen het VMBO, de huisvestingssituatie en nieuwe initiatieven op deze school.

 

Op woensdag 15 januari 2014 staat een werkbezoek aan De Lindenborg te Leek gepland. De school is volop bezig met nieuwe ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs voor de HAVO-/VWO- en Gymnasiumafdeling. Bestaande zaken zoals de maatschappelijke stages en nieuwe vakken (b.v. Chinees) zullen tijdens het overleg met de directie de revue passeren.

 

De wethouder doet op Twitter verslag van de schoolbezoeken.

Back to top button