Nieuwe groepen van start bij Tiga Leek

Leek – Het afgelopen seizoen zijn er bij Tiga een aantal nieuwe groepen gestart. Tiga had voor diverse doelgroepen nog geen trainingsgroep. Waar ze heel hard aan proberen te werken om te veranderen:

Turnenplus bovenbouw
Deze groep is opgezet voor gymnasten die wel iets meer willen dan gymnastiek maar niet meteen willen beginnen met 4 uur trainen in de selectie. Er bestaat al jaren een Turnenbasis middenbouw groep, voor de bovenbouw gymnasten is deze groep toegevoegd.

Meestal zullen de turnsters in deze groep doorstromen naar de selectie. Voor iedere turnster samen met de trainsters bekeken worden wat de beste keuze is voor het komende seizoen. Het is niet noodzakelijk dat turnsters in deze groep mee doen aan KNGU wedstrijden. Waardoor deze groep in vergelijking tot de selectie laagdrempelig maakt.

Groepsturnen
Vooral voor oud turnstes. De groep is op dinsdagavond van 19-21 uur. De oud turnsters hebben veel geturnd (op landelijk niveau) of er zit potentie in om moeilijkere dingen te doen. Ze zijn nu bijna 3 maanden bezig met een klein groepje. Tiga werkt haar eigen elementen en uitdagingen. Het is een gezellige groep met turnsters tussen de 13 en 19 jaar.

Als groep beslissen ze wat ze doen dit kan een wedstrijd zijn, een demo o.i.d.. Heb je vroeger geturnd en wil je wat uitdaging of op niveau blijven maar zonder verplichtingen van wedstrijden dan is dit een leuke groep voor jou.

Volwassen turnen
Vorige week was de eerste proefles voor deze groep, Tiga is de proeflessen begonnen met 7 volwassenen. Deze groep traint op maandag avond van 20:00 tot 21:00 en hier zitten volwassenen in die nog nooit geturnd hebben en lekker bezig willen zijn met bewegen en nieuwe dingen leren. En voor volwassenen die vroeger geturnd hebben en het graag weer eens willen proberen. Het is vooral belangrijk dat iedereen op zijn of haar eigen niveau bezig gaat met turnen en bewegen!

Ben of ken jij iemand die een proefles wil doen in een van deze groepen? Of wil je meer informatie over Tiga? Neem contact op via Facebook of de website: www.tigaleek.nl.

Back to top button