Stichting Open Monumentendag Westerkwartier pakt uit!

Westerkwartier – Oude tradities in ere houden is belangrijk, vandaar dat de organisatie het eerste jaar na de Corona-Pandemie, Stichting Open Monumentendag Westerkwartier de inleidende informatie-avond wederom organiseren op donderdagavond 1 september. Deze start om 19.30. Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, toegang is gratis!

Jan Harm Eppinga van Het Groninger Landschap gaat uitgebreid verstellen over herstel van oude monumenten zoals oude boerderijen en Arno Boon –directeur BOEi- gaat vertellen over  oude gebouwen met een een nieuwe bestemming: ‘Laten we het erfgoed op de hoek van de eigen straat niet vergeten’. Verder wordt de Steunpilaar 2022 weer uitgereikt aan personen of een organisatie, die zich onmisbaar heeft gemaakt voor het Westerkwartierse monument.

Steunpilaar
De Stichting Open Monumentendag Westerkwartier reikt elk jaar een Steunpilaar uit aan een persoon of organisatie, die zich heel verdienstelijk heeft gemaakt voor een monument dan wel monumenten in het Westerkwartier. Op de avond zelf zal voorzitter Arnold Bloem bekend maken wie gewonnen heeft of hebben en wordt de Steunpilaar uitgereikt!

Locatie De Cazemier Boerderij in Tolbert
De organisatie hoopt en verwacht weer een hoge opkomst. U betaald niets en hoeft zich niet van te voren aan te melden, maar nummer 111 kan niet meer toegelaten worden, oftewel vol is vol. De zaal opent op 19.00 en voorzitter van de Stichting Open Monumentendag Westerkwartier, Arnold Bloem, opent de thema-avond om 19.30. De CazemierBoerderij te Tolbert ontvangt u zoals altijd gastvrij! De CazemierBoerderij heeft een rijke geschiedenis op een centrale plek in het dorp. Bij de restauratie, die grotendeels door vrijwilligers is uitgevoerd, zijn de historische elementen van het markante gebouw bewaard gebleven. De boerderij is ongeveer 400 jaar oud. Uit jaarringonderzoek blijkt dat drie eikenhouten gebinten dateren uit 1607. Heel bijzonder is, dat twee staanders aan de bovenkant een vorkconstructie hebben. De boerderij is het vroegste voorbeeld van de bouw van een zogenaamde Friese schuur in de provincie Groningen.

Jaarthema Duurzaamheid en programma thema-avond
Hoe gaan wij duurzaam om met onze monumenten? Dat is hét thema van 2022 voor Open Monumentendag op zaterdag 10 september as. Dat wachten we echter niet af en we werken dit thema dan ook uit op de thema-avond in de monumentale Cazemier-boerderij te Tolbert.

Herstel Boerderij De Haver door Het Groninger Landschap
Door de gaswinning in Groningen heeft boerderij De Haver in Onderdendam aardbevingsschade opgelopen. De laatste eigenaren hebben de boerderij verkocht aan de NAM, die op haar beurt de boerderij in 2017 heeft overgedragen aan Het Groninger Landschap. Met de overdracht was de instandhouding van het monumentale karakter van de boerderij gegarandeerd. Na een periode van onderzoek en planvorming zijn in 2019 de bouw- en herstelwerkzaamheden gestart. Met de oplevering is het groot achterstallig onderhoud ingelopen, de aardbevingsschade hersteld en de bouw van de nieuwe, duurzame woning in de kleine schuur officieel afgerond. Jan Harm Eppinga vertelt hierover en geeft tips voor andere monumenten!

Directeur BOEi over toekomstbestendig maken Erfgoed
BOEi-directeur Arno Boon zet zich al decennialang in voor het toekomstbestendig maken van –industrieel- erfgoed. Dat houdt volgens hem meer in dan alleen het kopen en restaureren van monumenten. Zijn ideeën over het herbestemmen van gebouwen deed hij op in de jaren 80 in de kraakbeweging. BOEi is betrokken geweest bij de herbestemming van meer dan vijfhonderd gebouwen en plekken in het hele land. Arno Boon gaat ons meenemen bij de leukste erfgoed-projecten!

   .
Back to top button