Gemeente Leek wil meewerken aan zonnepark

LEEK – De gemeente Leek staat positief tegenover de komst van een zonnepark. Een zonnepark is een perceel grond met zonnepanelen waarmee duurzame energie wordt opgewekt. De gemeente Leek heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Door de komst van een zonnepark te faciliteren wil de gemeente bijdragen aan de productie van duurzame energie en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

De ambities van de gemeente Leek sluiten aan op het onlangs gesloten Nationaal energieakkoord, waarbij als doel is vastgelegd dat het aandeel duurzaam opgewekte energie in 2020 minimaal 14% moet bedragen (nu 4 %). Onderdeel van dit akkoord is de afspraak dat een belastingkorting van 7,5 cent/kWh wordt ingevoerd voor duurzame energie die in coöperatief verband wordt opgewekt en gebruikt door kleinverbruikers. Door deze belastingkorting kan een investering in zonnepanelen door leden van energiecoöperaties sneller worden terugverdiend. De gemeente Leek daagt burgers en bedrijven uit om met initiatieven te komen voor het opwekken van duurzame energie.

 

De gemeente Leek is van mening dat er binnen de gemeente geschikte locaties zijn voor zonneparken. Gedacht wordt aan een deel van Oostindie fase 3 en een deel van de strook grond tussen de A7 en Leeksterhout. Zodra er serieuze interesse is voor een zonnepark, worden de ruimtelijke mogelijkheden nader verkend. De omvang en exacte locatie van een mogelijk zonnepark wordt in overleg met initiatiefnemers, Provincie Groningen en andere belanghebbenden bepaald. Een goede landschappelijke inpassing is een voorwaarde bij de uitwerking van plannen.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marcel van der Meulen van de gemeente Leek of kijk op www.leek.nl/actueel/projecten/zonnepark.

Back to top button