Het Project Nienoord in afrondingsfase

Koningspaar bezoekt Leek-3 (Large)LEEK – Het project Toeristisch Recreatieve Infrastructuur landgoed Nienoord is in de afrondingsfase. Het merendeel van de werkzaamheden is afgerond. De laatste werkzaamheden worden in de eerste helft van 2014 uitgevoerd.

Na de renovatie van de schelpengrot en de ophaalbruggen in 2012 zijn in 2013 de renovatie werkzaamheden aan de borg volgens plan afgerond. De grachten rond de borg zijn afgelopen jaar aangepakt. De eerste fase van de Nienoordsingel is uitgevoerd in het voorjaar 2012. Doordat de besluitvorming over fase 2 langer duurde startte de uitvoering van deze fase pas in augustus 2013. Dit werk is in december 2013 grotendeels afgerond. Alleen het afwerken en inzaaien van de bermen moet nog in het voorjaar plaatsvinden omdat het nu te nat is. Het plaatsen van bewegwijzering en terreinmeubilair is in de afrondende fase. In november zijn met hulp van IVN afdeling Leek/Nietap, scholieren, en cliënten van De Zijlen duizenden bollen geplant van stinzeplanten, die dit voorjaar het landgoed op gaan fleuren.

 

In de komende periode wordt het houten bruggetje bij de hertenkamp vervangen. De oude brug was verrot en is tijdens de uitvoering van fase 1 van Nienoordsingel vervangen door een dam. Nu wordt gewerkt aan een nieuwe brug. Ook wordt een nieuwe openbare verlichting op de parkeerplaats aan de Nienoordsingel achter de Gasterij Het Theehuis in Midwolde voorbereid. De oude verlichting dateert uit de zestiger jaren en is niet alleen sterk verouderd en versleten maar ook gebruiksonvriendelijk en energieverslindend.

 

Verder wordt bij de grote parkeerplaats aan de Leekster kant (voor het Infocentrum) een aantal uitbreidings- en herinrichtingswerkzaamheden voorbereid. Ook volgen nog baggerwerkzaamheden bij diverse watergangen nabij de Eekhoornlaan en de hertenkamp. Deze werkzaamheden worden echter op een andere wijze gefinancierd en horen daarom formeel niet bij het project TRI Nienoord.

 

Projecten

De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het project Versterking Toeristische en Recreatieve Infrastructuur Landgoederenzone Leek-Roden, bestaande uit Nienoord in de gemeente Leek en Terheijl en Mensinge in de gemeente Noordenveld. Naast de restauratie en renovatie van de historische borg, de bruggen en de schelpengrot op het landgoed maken verkeerstoegankelijkheid en kwaliteitsverbetering van de Nienoordsingel deel uit van het project, evenals de aanleg van een wandelroute tussen Nienoord en het centrum van Leek, de aanleg van een Toeristisch Overstap Punt en het opstellen van een marketingvisie voor de drie landgoederen. Doel is de natuur- en cultuurhistorische waarden voor de toekomst te behouden en de sterke punten van de landgoederen verder te ontwikkelen.

 

Subsidies

Het project is een uitwerking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden.  Het project wordt ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Europese subsidies (Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en provinciale en regionale (regio Groningen-Assen) subsidies.

Back to top button