Opening nieuw evenemententerrein MFC de Molenstreek in Zevenhuizen

Zevenhuizen – Vrijdag 12 augustus om 19.00 uur heeft locoburgemeester Bé Schollema het nieuwe evenemententerrein bij het MFC aan de Oudestreek in Zevenhuizen geopent. Dit is ook de start van de Feestweek in Zevenhuizen. Het terrein is geasfalteerd en heeft een afmeting van 120 x 45 meter. In de winter kan het terrein dienst doen als ijsbaan.

Samenwerking
In samenwerking met de verschillende verenigingen van Zevenhuizen is dit terrein tot stand gekomen. Met de inzet van de ijsbaanvereniging Voorwaarts, de werkgroep evenemententerrein, Dorpsbelangen DES, het Stichtingsbestuur van MFC de Molenstreek, alle vrijwilligers en de gemeente Westerkwartier ligt er nu een mooi evenemententerrein. Het terrein leent zich voor diverse activiteiten. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en de sportieve activiteiten in Zevenhuizen.

Activiteiten
Na de opening zijn er skeeler demonstraties onder leiding van meervoudig Nederlands kampioen Geert Kruims. Hij is oud-inwoner van Zevenhuizen. Daarnaast zijn er in het MFC dartwedstrijden en buiten nog diverse activiteiten en muziek.

Leefbaarheidsprijs
Dorpsbelangen DES deelt elk jaar de leefbaarheidsprijs uit aan een persoon of stichting die zich heeft ingezet voor het dorp Zevenhuizen. Dit jaar ging de prijs naar het bestuur van de ijsbaanvereniging Voorwaarts. Ze kregen de traditionele prijs, een meter worst.

Opening
Locoburgemeester Bé Schollema knipte het lint door waardoor het evenemententerrein officeel werd geopent. Eerst reden 2 oldtimers rondjes over het terrein. Daarna werden er demonstraties gegeven door Skeelervereniging De Draai uit Haulerwijk. Ook werd er gereden met radiografische auto’s.

Foto’s: Jelte Haumersen/InfoLeek.nl

 

   .
Back to top button