Verbrand materiaal omgeving Hummel Recycling in Leek; wat moet je er mee doen? (Update)

Leek – Door de brand bij Firma Hummel Recycling in Leek kan het voorkomen dat u in de omgeving van het bedrijf verbrand materiaal vindt. Deze verbrande resten zijn niet gevaarlijk of giftig.

Tijdens en na de brand zijn er verschillende metingen verricht door een speciale eenheid van de brandweer. Uit deze metingen blijkt dat er bij de brand geen giftige stoffen zijn vrijgekomen.

Wat kunt u doen met de verbrande resten?
U kunt de resten opruimen en in de grijze afvalcontainer doen. En daarna uw handen wassen. Ditzelfde geldt voor de groenten uit de (volks)tuinen in de omgeving. U kunt uw groenten en fruit wassen en nuttigen.

Update 20-08: Gemeente Westerkwartier heeft inmiddels onderstaande laten weten: RIVM-rapport bevestigt vrijgekomen rook brand Hummel Leek leverde geen gevaar op voor de volksgezondheid. De gemeten concentraties vluchtige organische koolwaterstoffen in de luchtmonsters liggen ruim onder de niveaus waarop deze stoffen gezondheidsrisico’s kunnen opleveren.

   .
Back to top button