Ruim 1,5 ton subsidie voor aanleg fietspaden van en naar Integraal Kindcentrum in Marum

Provincie – De provincie trekt 4 miljoen euro uit voor 18 projecten om de verkeersveiligheid op wegen en fietspaden te verbeteren. Acht gemeenten krijgen subsidie voor het aanleggen of verbreden van fietspaden, maatregelen in dorpen om de snelheid van het autoverkeer te verminderen of voor het veiliger inrichten van een schoolomgeving. De gemeenten betalen voor de helft mee aan de projecten.

De gemeente Westerkwartier heeft een aanvraag ingediend voor het verduidelijken van de fietspaden vanuit noord-zuid richtingen naar schoolgebouw, aanleg nieuw fietspad oost-west, aanleg middengeleider Alberdaweg en het accentueren van de schoolzone.

Projecten
De 18 projecten worden verspreid over de provincie uitgevoerd. Zo komen er een nieuwe fietspaden in Appingedam en tussen Beerta en Finsterwolde. In Warffum en Hoogezand worden 30-kilometerzones ingericht. In Bedum en Marum is aandacht voor de verkeersveiligheid rondom een school en kinderdagverblijf.

Subsidie
De provincie draagt € 4 miljoen subsidie bij aan de 18 projecten. Hiervan komt € 2 miljoen uit een pot voor verkeersveiligheid en € 2 miljoen uit een pot voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur. De gemeenten hebben alle projecten zelf ingediend en betalen voor de helft mee aan de projectkosten. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het plan en de uitvoering. Veel projecten gaan in 2023 van start en moeten binnen vijf jaar zijn afgerond. Waar het kan worden werkzaamheden gecombineerd met andere onderhoudswerkzaamheden. Dit scheelt extra kosten en verkeersstremmingen.

Nationaal plan verkeersveiligheid
Het Rijk, gemeenten en provincies werken samen om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Het ‘Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030‘ (SPV) beschrijft 9 beleidsthema’s met de belangrijkste risico’s voor verkeersveiligheid. Het SPV moet leiden tot minder ernstig verkeersgewonden en verkeersdoden. Het doel is om in 2050 op nul verkeersslachtoffers uit te komen.

Veilig fietsen
De provincie en gemeenten gaven tussen 2017 en 2020 ruim € 12,5 miljoen euro uit aan de verbetering van de verkeersveiligheid van fietsers. Zo kwamen er nieuwe en bredere fietspaden, opvallende oversteekplaatsen, veilige schoolroutes en fietsstroken. In totaal ging het in onze provincie om 83 projecten.

Overzicht
Bekijk het totaaloverzicht voor alle toegekende projecten en budgetten per gemeente.

   
Back to top button