Opheffen van Blauwe Zone – Betaald parkeren op Landgoed Nienoord

LEEK – GroenLinks wil dat de Blauwe Zone in het centrum van Leek wordt opgeheven. Deze enkele jaren geleden ingevoerde maatregel is niet meer noodzakelijk door de overcapaciteit van parkeerplaatsen. Daarnaast rechtvaardigt de gemiddelde verblijfstijd van het winkelend publiek het in stand houden van een Blauwe Zone niet. 

GroenLinks was en is blijvend voorstander gratis parkeren in het centrum van Leek. Het is goed voor het ondernemersklimaat en het winkelend publiek!

Ook de komende jaren zal de gemeente Leek zuinig moeten zijn. De gemeentelijke taken nemen toe en de bijdragen van het rijk voor het uitvoeren van deze taken zullen niet toereikend zijn.  Het is dan ook niet de vraag óf de lastendruk zal toenemen maar met hoeveel. Alternatieve inkomsten zullen moeten worden aangeboord om het negatieve effect in te perken. GroenLinks Leek heeft in dit kader aangedrongen op het invoeren van betaald parkeren op Nienoord tijdens het recreatieseizoen van 1 mei tot 1 oktober tussen 10.00 uur en 15:00 uur. De eerste uren zijn gratis,  bijvoorbeeld voor zwemlessen e.d..

Nu maken voor het grootste deel bezoekers van buiten de gemeente gebruik van de parkeerplaats, dagjesmensen die het familiepark gaan bezoeken. Ten onrechte werd altijd gesteld dat deze bezoekers ook het dorp gaan bezoeken en hier geld besteden zodat de middenstand er van profiteert. De opbrengst van de parkeergelden kan worden aangewend voor het onderhoud van het parkeerterrein en eventuele overschotten kunnen rechtstreeks terugvloeien in de gemeentekas. Eerlijk delen, en de sterkste schouders onder de zwaarste lasten.

Het heffen van parkeergeld rond recreatieparken en evenementen is eerder regel dan uitzondering in Nederland.

Back to top button