Koopstromenonderzoek 2022 van start; ‘Onderzoek naar koopgedrag’

Onderzoek naar koopgedrag in de provincie Groningen 

Provincie – Gemeenten en de provincie zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag erg belangrijk.

Begin oktober start in de provincie Groningen daarom een onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen. Daarnaast wordt onderzocht hoe tevreden inwoners zijn over de verschillende winkelgebieden. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld. Het helpt gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Op verzoek van de provincie Groningen voeren onderzoeksbureaus I&O Research en BRDG Advies het onderzoek uit. Ook de gemeente Westerkwartier neemt deel aan het onderzoek. Het laatste koopstromenonderzoek in de provincie was in 2016.

Deelnemers gezocht
Begin oktober start het onderzoek. In deze periode worden ook inwoners uit gemeente Westerkwartier uitgenodigd. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig gekozen. Meedoen met het onderzoek kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 20 cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden alleen gebruikt voor het koopstromenonderzoek 2022.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.koopstromen.nl . Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar [email protected].

Back to top button