Twee hoofdaanbieders voor Hulp bij het Huishouden en ondersteuning voor ouderen in het Westerkwartier

Westerkwartier – De afgelopen maanden heeft de gemeente Westerkwartier gewerkt aan een nieuwe manier van inkoop voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Westerkwartier wil hiermee bereiken dat ondersteuning duurzaam en efficiënt kan worden ingezet en geborgd blijft.

Het gaat bij deze inkoop om twee soorten ondersteuning. Hulp bij het Huishouden voor alle inwoners vanaf 18 jaar en voor de combinatie van meerdere vormen van ondersteuning voor ouderen vanaf 75 jaar. Het betreft Wmo ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

Aanbieders
De gemeente Westerkwartier heeft met twee hoofdaanbieders een contract afgesloten. Dit contract gaat in op 1 maart 2023. De nieuwe aanbieders in de gemeente Westerkwartier zijn MIEP en De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT).

Werkgebied
Door te werken met één hoofdaanbieder per gebied wil de gemeente bereiken dat de ondersteuning efficiënt kan worden ingezet. Het doel is om slimme combinaties te maken waardoor minder reisbeweging nodig is voor de medewerkers van de aanbieders.

Vanaf 1 maart 2023 biedt  DNZT ondersteuning in het gebied Grootegast. MIEP biedt ondersteuning in  Leek en Marum. In het gebied Zuidhorn is MIEP hoofdaanbieder. Als onderaannemer blijft DNZT actief in Zuidhorn voor de cliënten waar ze nu al zorg aan verlenen.

 Vervolgstappen
De gemeente heeft inwoners, betrokken professionals en aanbieders geïnformeerd over de wijzigingen. MIEP en DNZT hebben de bedoeling zoveel mogelijk medewerkers die hulp bij het huishouden bieden over te nemen van de huidige aanbieders.

Tot 1 maart 2023 blijven de huidige aanbieders de ondersteuning bieden. De komende maanden werkt de gemeente samen met MIEP en DNZT aan een zorgvuldige overdracht voor inwoners en medewerkers die betrokken zijn bij deze ondersteuning.

Dagbesteding
Voor de WMO-ondersteuning van 18 tot 75 jaar heeft de gemeente vanaf 1 juli 2022 met circa 80 aanbieders een contract gesloten. Het gaat dan om Wmo ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

Back to top button