Westerkwartier stelt subsidieregeling beschikbaar voor maatschappelijke organisaties voor hoge energielasten

Westerkwartier – Gemeente Westerkwartier stelt op korte termijn een subsidieregeling beschikbaar voor maatschappelijke organisaties die te maken hebben met verhoogde energielasten. Onder maatschappelijke organisaties wordt verstaan: sportverenigingen, buurt- en dorpshuizen en culturele organisaties.

Financiële steun is nodig
Maatschappelijke organisaties hebben te maken met forse stijging van energieprijzen waardoor bij een deel de bedrijfsvoering in gevaar komt. Door de coronacrisis heeft een groot deel van de verenigingen en organisaties hun financiële reserves verloren. De regeling biedt de mogelijkheid om maximaal 75% van de toegenomen energielasten te compenseren.

Wethouder Bert Nederveen zegt over de subsidieregeling: “als college vinden wij de verbinding in onze samenleving en daarmee ook de leefbaarheid in onze dorpen, kernen en buurtschappen van het grootste belang. Daar zetten we ons binnen ons vermogen ten volle voor in. Maatschappelijke organisaties vervullen ten aanzien van de leefbaarheid en onderlinge verbinding tussen onze inwoners een belangrijke functie en kunnen daarom rekenen op onze financiële steun.”

Voorwaarden subsidieregeling en aanvragen
De regeling richt zich in eerste instantie op eigenaren en beheerders van maatschappelijke accommodaties en is bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk. Door de verhuurders te compenseren, kan voorkomen worden dat de prijsstijgingen volledig worden doorberekend aan de huurders. Hiermee worden alle verenigingen in het Westerkwartier ondersteund. Landelijke en/of provinciale regelingen voor energielasten zijn voorliggend op deze regeling. Dit betekent dat hier naar gekeken wordt bij de toekenning of bij de verantwoording achteraf.

De subsidie kan op korte termijn aangevraagd worden over de periode 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 via de website: www.westerkwartier.nl/energieregeling-maatschappelijke-organisaties. Alle mogelijkheden en voorwaarden zijn te lezen in de subsidieregeling die binnenkort ook te vinden is op deze pagina. Een aanvraag indienen kan tot uiterlijk 30 juni 2023.

Back to top button