VZ Westerkwartier wil betere bestrijding van zomerse plaag de Grote Waternavel

Leek – Heeft u afgelopen zomer ook met verbazing en misschien met ergernis gekeken naar het groene tapijt wat over veel sloten en plassen in Leek en omgeving gedrapeerd lag?

Meerdere vragen gesteld aan Leekster VZ  raadslid Johan de Vries
Als inwoner van Leek viel het De Vries op dat de diverse waterlopen in Leek zomers steeds meer bedekt worden met een groene mat. Afgelopen zomer waren vele sloten en plassen nagenoeg helemaal bedekt met een waterplant. Johan: “Meerdere inwoners hebben mij er afgelopen zomer al over aangesproken”.

Grote Waternavel is een ware plaag
Het blijkt te gaan om de grote waternavel. Het is een waterplant die hier is gekomen als vijverplant. De overwinterende plant begint weer uit te lopen in het vroege voorjaar, vormt matten in juni, watergangen kunnen volledig bedekt zijn in juli-september Het is een zich zeer snel uitbreidende oeverplant.

Alle aanwezige inheemse waterplanten worden er door verdrongen. De dichte matten leiden ook tot zuurstofgebrek in het water. Dit is schadelijk voor de vissen en inheemse waterplanten zoals de waterlelie. Daarbij wordt het voor sportvissers onmogelijk om nog te genieten van het uitwerpen van een hengeltje. Ook wordt de kans op een overstroming vergroot.

Europese verplichting om deze plant actief te bestrijden
Omdat deze waterplant een flinke plaag kan worden is het onder andere voor waterschappen, provincies en gemeente sinds 2016 verplicht om deze plant actief te bestrijden.

Oproep van Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Noorderzijlvest roept al een paar jaar slooteigenaren, waaronder ook gemeente Westerkwartier, op om van de bestrijding van invasieve exoten, zoals de grote waternavel, serieus werk te maken. Het tapijt waternavel zorgt voor verschillende problemen, vertelde Harold van Oosten van Noorderzijlvest al eens bij RTV Noord. Zijn collega Roy van Hezel: ‘De waternavel gedijt goed bij een hoge watertemperatuur. Dan groeit ie wel twintig centimeter op een dag en dan gaat het snel. Sloten groeien in korte tijd helemaal dicht en omdat de plant geen natuurlijke vijand heeft, kan ie ongestoord voortwoekeren. Daarom zijn we deze exoot liever kwijt dan rijk.”

Bewoners aan de Tolbertervaart hebben ondertussen  de bestrijding zelf al opgepakt (Bewoners Tolbert ondernemen actie tegen moerasplant ‘Grote Waternavel’ in de Tolbertervaart | InfoLeek)

1x per jaar verwijderen onvoldoende
De tot nu toe gehanteerde gemeentelijke aanpak om 1x per jaar (rond november) de planten uit het water te halen is ruim onvoldoende. Dit is wel gebleken door de zich steeds maar uitbreidende plant. De kans bestaat dat zo de waterlopen in de hele gemeente Westerkwartier en omringende gemeentes ook overwoekerd gaan worden.

VZ Westerkwartier vraagt Waterschap en gemeente Westerkwartier om een bestrijdingsplan
De oude gemeente Leek heeft helaas verzuimd om vanaf 2017 direct de verspreiding tegen te gaan. De aanpak nu vergt een flinke inspanning en zal ook gepaard gaan met stevige kosten. Maar zo kan het ook niet. Als raadslid van VZ heeft Johan de Vries daarom nu het college gevraagd om samen op te trekken met Waterschap Noorderzijlvest en met een bestrijdingsplan te komen.

Back to top button