Wethouder Haseloop heeft baggerwerkzaamheden Tolbertervaart vandaag afgerond

TOLBERT/LEEK – Wethouder Tanja Haseloop heeft woensdagmiddag de baggerwerkzaamheden aan de Tolbertervaart afgerond. Door plaats te nemen in de zogenaamde schuifboot heeft zij de laatste meters van de Tolbertervaart ontdaan van bagger. Vervolgens heeft zij met een kraan de bagger in een gereed staande vrachtauto gedumpt.

In november is de firma Jansma Drachten B.V. begonnen met de baggerwerkzaamheden aan de noordzijde van de vaart, nabij de Hoofdstraat in Tolbert. Deze week eindigen de baggerwerkzaamheden nabij Diepswal in Leek. Hierdoor is het water weer schoon. Ecologisch gezien is dit een verbetering voor de flora en fauna.Dit betekent ook dat de vaart voortaan weer gebruikt kan worden voor bluswater in geval van brand. Al een paar keer is gebleken dat de Tolbertervaart niet bruikbaar was om water te leveren bij grote branden. Het water was te ondiep en de brandweerpomp raakte verstopt door de bagger. Door de vaart te baggeren zijn deze problemen opgelost. In de toekomst wordt er nog een walbeschoeiing geplaatst om de brandweer nog beter toegang te geven tot de Tolbertervaart.

Foto’s: Herald Veenstra InfoLeek

 

Back to top button