Privacy officier Susan doet haar verhaal over de privacy regeling binnen de politie

Landelijk – Gisteren, op zaterdag 28 januari, was het de dag van de privacy. Hoe gaat de politie om met jouw gegevens? De privacy officier Susan legt het uit.

Bij de politie verwerkt het personeel heel wat persoonsgegevens, hoe daarmee word omgegaan legt de privacy officier Susan graag uit aan de hand van een paar vragen. De eerste vraag; Heeft iedereen die bij de politie werkzaam is toegang tot mijn gegevens? ”Nee, medewerkers van de politie hebben alleen toegang tot persoonsgegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak. En dat verschild per functie, iemand die werkt aan een opsporingsonderzoek kan andere gegevens inzien dan iemand die in actie komt na een 112-melding.”

Aan wie worden persoonsgegevens door gegeven?
De tweede vraag; aan wie mag de politie mijn persoonsgegevens door geven? ”Dit is wettelijk vastgesteld. Denk aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), gevangenissen, de reclassering, gemeenten en Europol. De gegevens die de politie over personen aan de pers verstrekt zijn nooit herleidbaar. Pas in heel uitzonderlijke gevallen geeft de politie een naam vrij.”

Foto’s/video’s van verdachten delen
De derde en laatste vraag; wanneer mag de politie namen en foto’s van een verdachte openbaar maken? ”Wanneer je foto eenmaal op het internet staat is het vrijwel onmogelijk om deze overal te verwijderen. De politie mag daarom alleen foto’s of bewegend beeld delen wanneer er een zwaarwegend belang is. Die beslissing neemt de politie overigens niet zelf, het Openbaar Ministerie (OM) moet ook instemmen. Samen kijken we of het opsporingsdoel in verhouding staat tot de impact op iemand privacy.”

Back to top button