Gemeente Westerkwartier krijgt half miljoen euro subsidie voor veilige schoolomgevingen

Westerkwartier – Gemeente Westerkwartier heeft een subsidie binnengehaald om de verkeersveiligheid rondom basisscholen te verbeteren. Het gaat om een bedrag van € 485.800,50. Deze SPV-subsidie (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) van het Rijk gaat uit van het meefinancieren door de aanvrager. In dit geval betekent het dat de gemeente een zelfde bedrag beschikbaar stelt. De gemeente vindt een (verkeers)veilige omgeving rond de basisscholen erg belangrijk.

Wethouder Infrastructuur en Verkeer Harry Stomphorst: “Met deze subsidie kunnen we de directe omgeving van basisscholen in onze gemeente waar nodig verbeteren. (Verkeers)veiligheid rond scholen blijft voor ons structureel een punt van aandacht. Met deze bijdrage kunnen we aan de slag met het uitvoeren van de nodige maatregelen rond de scholen. Zo zorgen we voor een veilige schoolomgeving voor alle basisscholen in onze gemeente.”

Basispakket voor veilige schoolomgeving
Voor de aanvraag van de subsidie heeft de gemeente het rapport ‘Inventarisatie Veilige Schoolomgeving’ uit 2022 gebruikt. Dit rapport is opgesteld door bureau Roelofs. Zij hebben hiervoor de inrichting van de schoolomgevingen in de gemeente onderzocht. En daarbij aangegeven waar maatregelen nodig of gewenst zijn voor het verbeteren van de veiligheid. Met deze resultaten heeft de gemeente een basispakket opgesteld waaraan de omgeving van basisscholen minimaal moet voldoen.

Het basispakket bestaat uit maatregelen in de directe schoolomgeving die snel uit te voeren zijn. Het gaat om het herkenbaar maken van de schoolomgevingen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van schoolzones. Daarnaast gaat het om het veilig maken van voetpaden en oversteekplaatsen.

Gemeente heeft tot 31 december 2027 om de maatregelen uit te voeren
De gemeente begint in 2024 met de uitvoering van de maatregelen. Het veiliger maken van de omgeving rond basisscholen past in het collegeuitvoeringsprogramma. Een van de doelen daarin is het verbeteren van de infrastructuur.

Programma Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030
Dit programma is van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Hiermee zet het Rijk in op een nieuwe aanpak van verkeersveiligheid. Om deze aanpak te stimuleren heeft het Ministerie de SPV-subsidie ingesteld. De gemeente heeft in twee subsidierondes twee keer subsidie toegekend gekregen. In 2021 voor de aanleg van een vangrail langs een deel van het Van Starkenborghkanaal. En nu voor het veiliger maken van schoolomgevingen.

   
Back to top button