Minister Carola Schouten heeft een bezoek gebracht aan de gemeente Westerkwartier

Westerkwartier – Op maandag 13 maart kwam Minister Carola Schouten op werkbezoek in gemeentehuis Zuidhorn. Zij ging in gesprek met wethouder Bert Nederveen, wethouder Marjan Sijperda en directeur Sociaal Werk De Schans Joep Schuringa over armoedebestrijding en –preventie. Aansluitend bracht ze een bezoek aan een bijeenkomst van het Armoedepact Westerkwartier in het gemeentehuis.

Samenwerken bij armoedebestrijding loont
Armoedebestrijding kunnen wij als overheid niet alleen. Daarvoor is samenwerking nodig met welzijnsorganisaties en andere partijen in de samenleving. Het strategisch partnerschap van de gemeente Westerkwartier met Sociaal Werk De Schans en het Armoedepact Westerkwartier zijn unieke voorbeelden voor een gezamenlijke aanpak op dit gebied. Het Armoedepact werd in 2016 opgericht na een conferentie met o.a. toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Bij het netwerk Armoedepact staat het bestrijden van armoede om het volwaardig meedoen in de samenleving mogelijk te maken centraal. Samenwerken bij armoedebestrijding loont. In de praktijk komen mooie initiatieven voort uit goede samenwerking met inwoners en lokale partijen, zoals:

  • de potjeswijzer, een vindplaats voor alle hulpaanbod voor minima in het Westerkwartier
  • Stichting ‘Het Noodfonds Geef Energie’ een lokale aanvulling op gemeentelijke en landelijke regelingen
  • Westerkwartier Helpt Isoleren

Minister Schouten was bijzonder geïnteresseerd in de aanpak van gemeente Westerkwartier
De minister was onder de indruk van de hoeveelheid partijen die aan tafel zitten bij het Armoedepact: “Armoede is zoveel meer dan alleen financiën, het gaat ook om eigenwaarde en isolement. Vooral bij kinderen kan er jaren overheen gaan om hier uit te komen. Wat u hier doet is voor deze kinderen van levenslange waarde.” Voor haar vertrek sprak de minister haar waardering en dankbaarheid uit voor de deelnemers van het Armoedepact om samen in verbinding tot oplossingen te komen.

Foto’s: Gemeente Westerkwartier

Aanpak samenwerking met De Schans
Gemeente Westerkwartier en Sociaal Werk De Schans werken vanuit een gedeelde visie waarvan het gedachtegoed van Positieve Gezondheid een essentieel onderdeel is. In een besloten gesprek informeerde minister Schouten naar de aanpak met concrete voorbeelden. De doelen die Sociaal Werk De Schans van de gemeente Westerkwartier meekrijgt voor de uitvoering van het sociaal werk zijn erop gericht een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven, waaronder armoede. Die bijdrage leveren gebeurt altijd in samenwerking. Met elkaar en met de andere partijen in het sociaal domein van de gemeente.

   
Back to top button