Verbetering parkeerterrein Nienoord

LEEK – Als laatste onderdeel van het project TRI landgoederenzone Leek-Roden wordt de verbetering van het parkeerterrein van het landgoed Nienoord in Leek aangepakt. Dit is wenselijk vanwege meer activiteiten en dus intensiever gebruik, maar ook om het veiliger en aantrekkelijker te maken. 

Door uitbreiding op het oostelijke deel komt daar meer ruimte voor parkeren. Daarvoor wordt enige beplanting aan de zuidzijde van dit deel verwijderd. Door beter gebruik te maken van bestaande verhardingen op het voorterrein van het Infocentrum komt daar ook meer parkeerruimte. Dat voorterrein wordt multifunctioneler gemaakt door het efficiënter en gezelliger in te delen. Het krijgt de uitstraling van een voorplein, waar bezoekers zich kunnen verzamelen en informatie ontvangen.

Het hele parkeerterrein wordt voorzien van een noodzakelijke nieuwe slijtlaag en nieuwe belijning. Netto heeft de herinrichting een resultaat van 28 extra parkeerplaatsen en 10 tijdelijke parkeerplaatsen bij grote evenementen.

Verbetering aansluiting van het fietspad Schilhoek

Bij de ingang van het parkeerterrein bij de Schilhoek wordt de nieuwe voetgangersverbinding van het landgoed Nienoord naar het centrum van Leek door (race)fietsers komend vanaf Lettelbert vaak gebruikt als fietspad. Door de aansluiting van het fietspad iets te verleggen en zo fietsers naar de rijbaan te begeleiden wordt voorkomen dat ze rechtdoor hun weg over het voetpad vervolgen.

Met de werkzaamheden aan de verhardingen wordt begin april begonnen. Het verwijderen van de beplantingen vindt de komende weken plaats.

Back to top button