Renovatie gemaal Fanerpolder afgerond; “Klaar voor de gevolgen van klimaatverandering”

Werkzaamheden gecombineerd
Bijzonder aan het project was de samenwerking van het waterschap Noorderzijlvest met de gemeente, de betrokken partijen én bewoners. Op initiatief van de bewoners werd het werk gecombineerd met het herstel van de weg over de kade Hoendiep Westzijde. Deze bewoners hebben ook meebetaald aan het herstel van de weg.

Tijdens de bouw werd de weg Hoendiep veel meer en zwaarder gebruikt dan normaal. Daarom stelden de bewoners al bij de voorbereiding voor om de weg gezamenlijk aan te passen. En hoewel de kade zelf nog op voldoende hoogte was, zou deze zeer waarschijnlijk in de toekomst niet meer voldoen. Nu kunnen kade en weg weer een hele poos mee en zijn de bewoners van de Fanerpolder ook in de toekomst beschermd tegen wateroverlast. Van de renovatie van de weg is eerder deze video gemaakt. Die vind je hieronder;

   .
Back to top button