Gemeente Westerkwartier verlengt subsidieregeling verhoogde energielasten maatschappelijke organisaties

Westerkwartier – Gemeente Westerkwartier verlengt de subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties die te maken hebben met verhoogde lasten voor energie. Deze regeling geldt voor organisaties die hiervoor niet door de gemeente, de provincie en/of het rijk gecompenseerd worden. De subsidieregeling gaat over de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

Financiële steun is nodig
Maatschappelijke organisaties hebben nog steeds te maken met forse stijging van energieprijzen waardoor bij een deel de bedrijfsvoering in gevaar komt. Deze organisaties vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en kunnen daarom rekenen op financiële ondersteuning van gemeente Westerkwartier. De regeling biedt de mogelijkheid om maximaal 75% van de toegenomen energielasten te compenseren. De regeling wordt eenmalig verlengd om organisaties meer tijd te geven zich in te stellen op de nieuwe energietarieven.

Voorwaarden subsidieregeling
De regeling richt zich op verhuurders van voorzieningen voor sport, cultuur en dorpshuizen. De regeling is bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk. Door de verhuurders te
compenseren, kan voorkomen worden dat de prijsstijgingen volledig worden doorberekend aan de huurders. Hiermee worden alle maatschappelijk organisaties en verenigingen in het Westerkwartier ondersteund. Alle mogelijkheden en voorwaarden zijn te lezen in de subsidieregeling. Deze is te vinden op de website van de gemeente.

Subsidie aanvragen
Een subsidieaanvraag indienen kan via het aanvraagformulier op de website van de gemeente. Ook is hier de regeling te vinden waarin de voorwaarden vermeld staan. Een aanvraag indienen kan tot uiterlijk 31 december 2023.

   .
Back to top button