Inloopbijeenkomst concept woonplan Boerakker op dinsdag 19 september

Boerakker – Dinsdag 19 september van 19.15 – 22.00 uur organiseert de gemeente Westerkwartier een inloopbijeenkomst over het concept woonplan Boerakker. De bijeenkomst is in MFC Oomkegast, De Olde Ee 10 in Boerakker.

In mei 2022 is de gemeente begonnen met het maken van woonplannen voor de dorpen in het Westerkwartier. Eerst voor tien dorpen, waaronder Boerakker. In het woonplan staat onder meer wat voor type woningen de inwoners graag willen in hun dorp. Ook staat erin voor wie woningen nodig zijn en wat mogelijk geschikte woningbouwlocaties zijn. Het gaat hierbij om een verkenning waar mogelijk woningbouw zou kunnen.

De basis voor het woonplan zijn de uitkomsten van de digitale enquête. Deze hebben inwoners in mei 2022 ingevuld. Daarnaast heeft de gemeente gesproken met leden van de vereniging dorpsbelangen en een aantal inwoners uit Boerakker. Ook hebben ze gesproken met de woningcorporatie Wold & Waard en hun huurdersvertegenwoordigers. De informatie uit deze gesprekken heeft de gemeente meegenomen in het woonplan.

Waarom een bijeenkomst?
Het woonplan wat er nu ligt, is nog een concept. Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg over het concept en kunt u vragen stellen. De leden van de gemeente horen graag wat u ervan vindt.

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma van dinsdag 19 september ziet er als volgt uit;
• 19.15 uur: inloop met koffie en thee
• 19.30 uur: gezamenlijke start met een presentatie van het woonplan
• 20.30 uur: daarna kunt u bij de informatieborden in de zaal in gesprek
• gaan en vragen stellen aan de gemeente.

U kunt het concept woonplan Boerakker bekijken op de pagina over de woonplannen.

Hoe kan ik reageren?
Uw reactie op het concept woonplan kunt u tot en met 17 oktober 2023 mailen naar [email protected]. Hier worden alle reacties naartoe gestuurd en zullen via hier bekeken worden.

   .
Back to top button