RIVM: Stookalert voor heel Nederland; stook geen hout

Landelijk – Tot en met zondag 10 september 2023 verwacht het RIVM in heel Nederland smog door fijnstof en ozon. Door houtrook kan de luchtkwaliteit dan verder verslechteren.

Het RIVM adviseert daarom geen hout te stoken. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw omgeving.

Klachten

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook.

Verwachting
Het RIVM verwacht dat de fijnstof- en ozonconcentraties tot en met zondag 10 september hoog blijven. Vanaf maandag 11 september verwacht het RIVM geen smog.

Lees meer op www.rivm.nl/stookalert

   .
Back to top button