Onderzoek naar woonlasten in de gemeente Westerkwartier

Westerkwartier – Dit najaar vindt in de gemeente Westerkwartier een onderzoek naar woonlasten plaats. De gemeente, woningbouwcorporatie Wold & Waard, Wierden en Borgen en het Huurdersplatform Westerkwartier voeren dit onderzoek samen uit.

Ongeveer 7500 inwoners krijgen volgende week een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over hoe betaalbaar inwoners het wonen in het Westerkwartier vinden. Het bureau Springco zet het onderzoek uit samen met I&O Research.

Betaalbaar wonen in het Westerkwartier
Dat betekent dat huur, hypotheek en andere woonlasten passen bij het inkomen van huishoudens. En ook dat er voldoende geld overblijft om van te leven. In 2018 vond een zelfde soort onderzoek plaats in het Westerkwartier. Door regelmatig onderzoek te doen, krijgen de organisaties een beeld van hoe betaalbaar het wonen hier is.

Energiearmoede
De lasten voor energie zijn een belangrijk onderdeel van de totale woonlasten. Voor mensen met een laag inkomen is het steeds moeilijker de energierekening te betalen. Met het onderzoek krijgen de organisaties een beter beeld van de energiearmoede in de gemeente. Het helpt de organisaties gerichter aan de slag te gaan tegen energiearmoede.

Beleving inwoners
Het woonlastenonderzoek gaat niet alleen over cijfers. De organisaties willen ook weten hoe de inwoners van het Westerkwartier de betaalbaarheid van het wonen beleven. En ook welke hulp zij daarbij mogelijk nodig hebben.

Januari 2024 zijn de resultaten van het onderzoek bekend
Hans Haze, wethouder Woningbouw en Volkshuisvesting: “De resultaten van het onderzoek laten zien wat de behoeften en wensen van onze inwoners zijn. Door deze in kaart te brengen, kunnen we plannen maken, die hierbij passen. Op die manier werken we aan betaalbaar wonen in het Westerkwartier.”

Ton Schroor, directeur-bestuurder van woningcorporatie Wold & Waard: “We vinden het belangrijk dat onze woningen betaalbaar zijn voor onze huurders. Het is mooi dat we met dit onderzoek informatie krijgen hoe zij hier tegenaan kijken. We willen daar waar mogelijk hulp bieden aan huurders, die financieel in de problemen dreigen te komen.”

Deelnemers aan het onderzoek maken kans op een iPad
De genoemde organisaties verloten twee iPads onder de inzendingen.

   
Back to top button