Rijksbijdrage voor een stichting en bibliotheek in de gemeente Westerkwartier

Westerkwartier – Vooruitlopend op de Sociale Agenda (onderdeel van Nij Begun) heeft het Rijk voor het zomerreces een uitvraag aan Groninger gemeenten gedaan. De vraag was om voorzieningen voor te stellen die niet kunnen wachten tot er geld vrij komt vanuit de Sociale Agenda.

Na een zorgvuldige afweging zijn er twee voorzieningen voorgesteld die voldoen aan de eisen: Stichting Curringherveld en Bibliotheek Oldehove. Voor deze voorzieningen is een aanvraag gedaan en deze zijn goedgekeurd door het ministerie van EZK en SZW.

Bibliotheek Oldehove
Het voortbestaan van de bibliotheekfunctie Oldehove voor ontmoeting, educatie en recreatie in het dorp Oldehove is van groot belang. In het dorp Oldehove staat een aantal voorzieningen onder druk. De toegezegde bijdrage helpt om Bibliotheek Oldehove overeind te houden.

Stichting Curringherveld
Stichting Curringherveld zet zich in voor de versterking van cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden. Vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het beheer, de educatie van schoolkinderen in samenwerking met de school De Groene Borgh en de recreatie. Ze doen dit vanuit de Curringherschuur, die volledig zelfvoorzienend functioneert door middel van zonnepanelen en accu’s. De verzekering wil de huidige schuur niet meer verzekeren in verband met de combinatie van riet, veel hout en zonnepanelen. De verzekering stopt op 1 januari 2024. Voor die tijd moet er een oplossing zijn anders dreigt er een einde te komen aan de Curringherschuur en het Curringherveld. Die oplossing is gevonden in een buitenopstelling voor de accu’s en de zonnepanelen. Voor realisatie van dit project heeft het Rijk de bijdrage toegekend.

In afwachting van de Sociale Agenda
De uitvraag van het Rijk was eenmalig, om te voorkomen dat voorzieningen met een belangrijke functie voor de leefbaarheid dreigen te verdwijnen in afwachting van het opstellen van de Sociale Agenda. De Sociale Agenda wordt een programma voor de verbetering van de brede welvaart en leefbaarheid in de regio Groningen en Noord Drenthe.

   
Back to top button