Leekster Gedichtendag daagt dichters uit; plek voor in totaal 12 dichters

Leek – Na een succesvolle herstart van de Leekster Gedichtendag begin dit jaar zal het evenement op donderdag 25 januari 2024 opnieuw plaatsvinden, wederom in de prachtige balzaal van Borg Nienoord. De organisatie, Christel Elshout en Wouter van Schie, stelt nu wel als eis dat iedere dichter tenminste één gedicht heeft dat binnen het poëzieweekthema past: ’thuis’. En dan graag met wat humor erin.

“Het thema zal misschien voor sommige poëten een echte uitdaging zijn, maar het is een verplichting die de dichter moet nakomen”, stellen Van Schie en Elshout. Na de coronajaren, met veel gebondenheid aan huis, is in een open samenleving – maar met veel oorlogsgeweld in de wereld – het onderwerp ’thuis’ treffend gekozen door de organisatie van de landelijke Poëzieweek 2024, vinden de twee organisatoren. Thuis is voor veel mensen een basis én een vertrekpunt.

Twaalf dichters
Er is komende editie plaats voor twaalf dichters. Dit betekent dat voor sommige dichters van vorig jaar helaas geen plek is. “We willen beslist ook andere personen dan vorige keer aan het woord laten. Er stonden bijvoorbeeld voor de afgelopen poëziedag enkele mensen op de wachtlijst die niet aan bod kwamen. Die geven we nu voorrang”, licht Elshout toe. Van Schie vult aan: “Ook kijken we niet alleen naar het tijdstip van aanmelden door de dichters, maar vooral naar een goede mix van optredens, om het publiek zo’n gevarieerd mogelijk programma aan te bieden.

Een béétje humor moet
Nieuw deze keer is dat de organisatie van de dichters verwacht dat er ten minste in het thuis-gedicht, maar liefst in de meeste poëzieproducties, wat humor is verwerkt. Daaronder verstaan we vooral, zeg maar, de lach in de traan. Of, zoals Godfried Bomans ooit zei: “Een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet.”

Aanmelden als optredend dichter of als bezoekende gast voor de Leekster Gedichtendag van donderdag 25 januari 2024 (20.00 – 22.30 uur) kan via [email protected]. Voor het publiek geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Er kunnen maximaal 75 personen aanwezig zijn in de balzaal van Borg Nienoord, dus tijdig aanmelden is verstandig. Bezoekers ontvangen een bevestiging via mail. Alle dichters wordt verzocht bij hun aanmelding een korte biografie en leuke foto mee te sturen.

   
Back to top button