Gemeente Westerkwartier zet zich in voor dierenwelzijn

Westerkwartier – Op 14 november 2023 heeft het college de Dierenwelzijnsnota Westerkwartier vastgesteld. Met dit beleid werken ze aan een goede kwaliteit van de leefomgeving van dieren in onze gemeente. Gezelschapsdieren, in het wild levende dieren, hobbydieren of productiedieren spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Het is van belang dat het welzijn van deze groep ‘inwoners’ ook gewaarborgd wordt in het beleid van de gemeente Westerkwartier.

Wethouder Bert Nederveen: ‘Ik vind het belangrijk dat het voor alle dieren in onze gemeente goed toeven is. In de natuur, maar ook bij mensen thuis. Met deze Dierenwelzijnsnota kunnen we het dierenwelzijn in onze gemeente bevorderen. Zelf ben ik een groot dierenliefhebber en uit ervaring weet ik dat dieren een hele positieve invloed kunnen hebben op het leven van mensen.’ 

In januari 2024 zal de wethouder in het kader van dierenwelzijn op bezoek gaan bij het dierenasiel Adventure in Kootstertille en dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen in Drogeham. Beide zijn verbonden aan de Dierenambulance Westerkwartier, die de opvang van zwerfdieren in de gemeente Westerkwartier regelt.

Acties Dierenwelzijnsnota Westerkwartier
Gemeente Westerkwartier wil het dierenwelzijn in de gemeente op verschillende manieren bevorderen. Dit doen ze samen met organisaties in de gemeente, maar ook met inwoners. Ze communiceren over het belang van tegengaan van eenzaamheid onder groepsdieren, maar ook over de kat die een gevaar is voor jonge vogels in het broedseizoen. Ook wil de gemeente de castratie-, sterilisatie-, en chipactie voor katten en poezen van minima in onze gemeente onder de aandacht brengen.

De komende jaren zetten ze in op het creëren van kruidenrijke bermen die aantrekkelijk zijn voor insecten. Ook brengen we de locaties in kaart waar wild vaak wordt aangereden om deze plekken veiliger te maken. En we hebben ons aangesloten bij de alliantie huiselijk geweld en dierenmishandeling om zo gezamenlijk dierenmishandeling te bestrijden.

Op 13 december zal de gemeenteraad de dierenwelzijnsnota Westerkwartier tijdens de raadsvergadering behandelen.

   
Back to top button