Rekenkamer Westerkwartier: maak meer werk van verduurzaming

Westerkwartier – De gemeente Westerkwartier is koploper als het gaat om de ondersteuning van inwoners bij de verduurzaming van hun woon- en leefomgeving. Toch kan er een tandje bij worden gezet. De Rekenkamer meent dat te weinig inwoners bekend zijn met de regelingen. Ook hapert de uitvoering vanwege gebrek aan uitvoeringskracht.

De gemeente Westerkwartier heeft een duidelijke visie op duurzaamheid en samen met haar inwoners goede plannen ontwikkeld. Uit het rekenkameronderzoek blijkt echter dat veel inwoners helemaal niet of in beperkte mate op de hoogte zijn van duurzaamheidsplannen.

Meer aandacht aan communicatie en regelingen
De Rekenkamer adviseert dat er meer aandacht uitgaat naar doelgroepen, zowel in de communicatie als in haar regelingen. Het gaat hierbij met name om de doelgroep huurders. Maar ook jongeren en inwoners uit het buitengebied en uit de kernen waar nu geen focus naar uitgaat, zijn in beperkte mate betrokken. Daarnaast kan de gemeente meer uitvoering geven aan verduurzaming door betrokken inwoners in te zetten en nauwer samen te werken met partners binnen en buiten de gemeente.

Enquête ingevuld
Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau BMC. Daartoe heeft ze gesproken met verschillende groepen. Ook hebben 537 inwoners een enquête ingevuld. De gemeenteraad neemt besluiten over de aanbevelingen van de Rekenkamer. Het gehele rapport is te lezen op de website van de gemeente Westerkwartier www.westerkwartier.nl/onderzoek-energietransitie

   
Back to top button