TenneT breekt 129 hoogspanningsmasten af tussen Eemshaven en Vierverlaten

Westerkwartier/Regio – Hoogspanningsnetbeheerder TenneT is woensdag gestart met het verwijderen van 40 kilometer hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en het hoogspanningsstation Vierverlaten bij Groningen. De eerste knip in de mast werd gezet door wethouder Bert Nederveen en Annemiek Berends, hoofd planologie in regio Noord van TenneT.

De verbinding is bijna 50 jaar oud en telt 129 hoogspanningsmasten 1100 kilometer geleiders van 220.000 Volt. De sloop is mogelijk door de ingebruikname afgelopen zomer van een nieuwe verbinding op hetzelfde traject van 380.000 Volt. Met deze ‘superstroomsnelweg’ kan TenneT veel meer elektriciteit vanaf Eemshaven het land in transporteren.

Nieuwe verbindingen
De aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding duurde 3 jaar en was juli dit jaar klaar. De verbinding combineert deels de belangrijke 380 kV-verbinding met een regionale 110 kV-hoogspanningslijn die Noord-Groningen van elektriciteit voorziet.  Hierdoor kon TenneT eerder al 40 masten weghalen, net als een tiental tijdelijke masten in Eemshaven.

Om de aanhoudende grote vraag naar elektriciteit te kunnen faciliteren breidt TenneT het net verder uit. De nieuwe verbinding is voorbereid op een mogelijke verdubbeling van elektriciteitstransport tussen Eemshaven en Vierverlaten. Met het ministerie van Economische Zaken gaat TenneT vanaf volgend jaar tracéalternatieven onderzoeken voor een verbinding tussen Vierverlaten en Ens in de Noordoostpolder.

Verwijdering oude masten afgerond medio 2024
De verwachting is dat het verwijderen van de 220 kV-verbinding (masten en ‘draden’, de geleiders) einde zomer 2024 zal zijn afgerond. Onze aannemers BAM Infra en Omexon zijn hierin wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo is deze natte periode niet gunstig voor het berijden van agrarische gronden. Alles gebeurt in goed overleg met de grondeigenaren. De masten worden gerecycled: geknipt, afgevoerd en omgesmolten.

   
Back to top button